Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De prediker der wildernis , druk 1, 110 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 8 t.d.t. Dit boek geeft ons verschillende momenten uit den geloofsstrijd der Hugenooten in Zuid-Frankrijk onder Lodewijk XV en XVI. Rondom den persoon van Paul Rabaut, den prediker der wildernis, teekent de schrijver ons de gruwelen der vervolgingen, maar ook den geloofsmoed der opgejaagde Protestanten. Geheime samenkomsten, verraad onder de broeders, priesterlist, brandstapel en schavot, alles herinnert sterk aan den toestand, dien wij uit onze eigen Geschiedenis maar al te goed kennen! Het fragmentarisch karakter van het verhaal zal het niet voor alle kinderen even aantrekkelijk maken, ook al zit in verschillende hoofdstukken voldoende „spanning" om hen te boeien. Druk en papier zijn goed. De plaatjes zijn van een eigen genre, maar niet alle leerlingen zullen ze even mooi vinden. Grooter bezwaar is, dat, ofschoon de strijd voor het Evangelie en het lijden om Christus' wil hier worden geschetst, het Evangelie zelf niet tot zijn recht komt. Hoewel, ondanks bovenstaand gemis, dit boek een goed Christelijk boek is, kan het voor de evangelisatie toch slechts hulpdienst verleenen. In een bibliotheek zouden wij het meer op zijn plaats achten dan als geschenk met Kerstfeest. Dit beteekent evenwel nog niet, dat het niet bruikbaar zou zijn. Het kan stellig in onzen tijd van oppervlakkigheid en beginselloosheid prikkelen tot heilige trouw.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940