Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De predikant van St. Andreas, druk 1, 94 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: John Knox redt het leven van een zoon van Tonkins, die goed rooms is. Deze jongen krijgt belangstelling voor de prediking van de Hervorming, wat grote opschudding thuis verwekt, vooral wanneer hij de aanleiding is voor de beeldenstorm in een kerk. Zijn ouders komen echter ook tot andere gedachten. Zij zijn onder zijn gehoor, als hij zijn eerste preek doet.
Conclusie: Dit boekje brengt ons daar de tijd, dat het moeilijk was uit te komen voor de Hervorming. Wat een geloofsmoed is toen openbaar geworden. Het is goed, dat onze kinderen deze dingen lezen. Het boekje is vlot en prettig geschreven. Het zal de kinderen zeker boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De predikant van St. Andreas, druk 2, 94 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; jongens-en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een schets uit het leven van John Knox, de bekende hervormer in Schotland. Een stier wil jonker Jack Mac Tomkins op zijn horens nemen, maar twee reizigers, John Knox en zijn metgezel, teruggekeerd naar Schotland van de galeien, redden hem van de dreigende dood. Strekking: Dit is de dag der kleine dingen, waaruit door Gods genadige voorzienigheid de dag geboren wordt dat na jaren de jonge roomse edelman optreedt als predikant van St. Andreas.
Conclusie: Kerkhistorisch een leerzaam boekje. Geeft een blik in de geschiedenis van de Schotse reformatie in de tweede helft van de 16e eeuw. Duidelijk blijkt de grote betekenis van John Knox, leerling van Calvijn. Met bijzonder genoegen gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.