Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGera Kraan-van den Burg

De mensen van boven, druk 1, 24 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nelleke, een meisje van vijf jaar, is goede maatjes met de buurvrouw van boven. De buurvrouw van boven liet wel eens een pakje met lekkers aan een draadje naar beneden zakken en dat vond Nelleke fijn. Er waren boven ook twee jongens en toen hun moeder niet thuis was, haalden zij een laffe streek met Nelleke uit. Zij lieten een doosje zakken voor Nelleke en hadden daarin een worm gedaan. Dat was niet mooi en Nelleke was er niet weinig boos om. Later mocht Nelleke bij de buurvrouw boven komen en zij zag daar een papegaai, vele andere buitenlandsche vogels en een aapje, allen meegebracht uit andere landen door mijnheer van boven, die op een groot schip voer. Toen Nelelke weer naar beneden moest, vergat zij haar pop. Den anderen dag was de juffrouw van boven niet thuis en toen vonden de jongens de pop. Ze lieten de pop naar beneden zakken, het touw brak, de pop viel. Nelleke wilde zich wreken. Toen de juffrouw niet thuis was, ging zij in stilte naar boven en probeerde de vogelkooi open te maken, om de vogels naar buiten te laten vliegen. Dat was heel verkeerd. Gelukkig kwam de buurvrouw juist thuis en Nelleke kreeg een standje. Zij vertelde echter niet, wat haar plan was. Eindelijk kwam de mijnheer van boven terug van een verre reis. Hij liet voor Nelleke ook een pakje naar beneden zakken en daarin zat een nieuwe, mooie pop. Of zij ook blij was! Zij ging naar boven om te bedanken, maar toen zij de vogelkooi zag, begon ze te huilen. Eerlijk vertelde ze nu, wat ze van plan geweest was. Mijnheer vroeg, of ze ook alles aan den Heere Jezus verteld had. Dat had zij gedaan; nu mocht zij weer vroolijk zijn, want nu wist de buurvrouw van boven alles. Algemeene op- of aanmerkingen: Jammer, dat dit voortreffelijk geschreven verhaaltje niet met warmte aanbevolen kan worden. Vrees om over-godsdienstig te zijn, heeft het tot een oppervlakkig verhaaltje gemaakt, terwijl er toch zoo'n goede gelegenheid was, het kwaad der zonde te belichten. Nu wordt dit op een onbevredigende wijze gedaan.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Gera Kraan-van den Burg

De mensen van boven, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 2 z.p. t.d.t. Nelleke, 5 jaar oud, woont beneden. Boven wonen een moeder met twee jongens. Af en toe zakt er een snoepje (aan een draadje) over de balustrade naar beneden. Maar de jongens plagen Nel; ze laten haar schrikken met een worm en vernielen haar pop. Nel wil wraak nemen; ze loopt stilletjes de trap op en wil een kooi openzetten, om de vogeltjes te laten wegvliegen. Juist komt de juffrouw thuis. Later krijgt Nel een mooie nieuwe pop; de tranen komen haar in de oogen; ze bekent haar kwaad, en vraagt vergeving aan den Heere en de menschen. We achten dit boekje beneden het niveau, dat we van de Schrijfster gewend zijn; bij al de plagerijtjes wordt de Heere Jezus ook nog te pas gebracht. Het overigens mooie plaatje op blz. 7 heeft niets met het verhaal te maken. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Gera Kraan-van den Burg

De mensen van boven, druk 2, 24 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nelleke, een meisje van vijf jaar, is goede maatjes met de buurvrouw van boven. De buurvrouw van boven liet wel eens een pakje met lekkers aan een draadje naar beneden zakken en dat vond Nelleke fijn. Er waren boven ook twee jongens en toen hun moeder niet thuis was, haalden ze een laffe streek met Nelleke uit Ze lieten een doosje zakken voor Nelleke en hadden daarin een worm gedaan. Dat was niet mooi en Nelleke was er niet weinig boos om. Later mocht Nelleke bij de buurvrouw boven komen en zij zag daar een papegaai, vele andere buitenlandsche vogels en een aapje, allen meegebracht uit andere landen voor mijnheer van boven, die op een groot schip voer. Toen Nelleke weer naar beneden moest, vergat zij haar pop. Den anderen dag was de juffrouw van boven niet thuis en toen vonden de jongens de pop. Ze lieten de pop naar beneden zakken, het touw brak, de pop viel. Nelleke wilde zich wreken. Toen de juffrouw niet thuis was, ging zij in stilte naar boven en probeerde de vogelkooi open te maken, om de vogels naar buiten te laten vliegen. Dat was heel verkeerd. Gelukkig kwam de buurvrouw juist thuis en Nelleke kreeg een standje. Zij vertelde echter niet, wat haar plan was. Eindelijk kwam de mijnheer van boven terug van een verre reis. Hij liet voor Nelleke ook een pakje naar beneden zakken en daarin zat een nieuwe, mooie pop. Of zij ook blij was! Zij ging naar boven om te bedanken, maar toen zij de vogelkooi zag, begon ze te huilen. Eerlijk vertelde ze nu, wat ze van plan geweest was. Mijnheer vroeg, of ze ook alles aan den Heere Jezus verteld had. Dat had zij gedaan; nu mocht zij weer vroolijk zijn, want nu wist de buurvrouw van boven alles. Algemeen op- of aanmerkingen: Jammer, dat dit voortreffelijk geschreven verhaaltje niet met warmte aanbevolen kan worden. Vrees om over-godsdienstig te zijn, heeft het tot een oppervlakkig verhaaltje gemaakt, terwijl er toch zoo'n goede gelegenheid was, het kwaad der zonde te belichten. Nu wordt dit op een onbevredigende wijze gedaan. De schrijfster begrijpt goed, wat er in kinderen Condusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.