Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

De Zaaier, die uitging, druk 1, 62 blz.
Hoogenbirk geeft hier geen lectuur ter ontspanning; geen karakterteekening, maar doelt alleen op vermeerdering der verstandelijke kennis. Van dit laatste standpunt bezien. is het boekje heel goed, want de kinderen kunnen hun kennis hier ruim verrijken. Men kan intusschen met den auteur van meening verschillen, of de wijze, die hij hier volgt, de gewenschte is. Dat streven, om kennis bij te brengen, heeft wel een bedenkelijken invloed op den vorm. Men oordeele zelf: Het gegeven is eenvoudig: Een dokter wordt geroepen bij een Zigeunerkind, dat ernstig ziek is. Het kind herstelt, de Vader wordt Christen; de genezen kranke bezoekt later den geneesheer en vertelt, dat hij zendeling worden wil. Aan het eigenlijke verhaal komt de auteur eerst op blz. 16 toe. En dat, terwijl heel het werkje maar 62 blz. telt! Blz. 1-16 over den tekst: "Werp uw brood uit op het water; bl. 16-21 een diefstal in het dorp; bl. 22-28 een stuk van het eigenlijke verhaal; bl. 28-32 geschiedkundige opmerkingen over de Zigeuners en hun naam; bl. 33-39 een stuk van het verhaal; bl. 39-49 beschrijving van Zigeunersteven en gesprekken; 50-60 meest gesprekken en bespiegelingen, 61-62 slot van het verhaal. Het verhaal dient blijkbaar slechts als kader, om den jeugdigen lezers heel wat nuttige kundigheden bij te brengen. Niettegenstaande het didactisch karakter, is het werkje boeiend geschreven, zoodat het zich aangenaam laat lezen. Mooie zwarte plaatjes versieren het. Een zeer goed boekje, dat wij hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.