Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Coffy de negerslaaf, druk 1, 80 blz.
prijs gecartonneerd f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Coffy, een negerjongen uit Suriname, wordt door een Hollandse schipper Bouwensz gekocht. Hein Bouwensz sluit vriendschap met hem. Als kajuitsjongen keert Coffy terug naar Suriname, ontvlucht met hulp van een bosneger, zijn oom. Zij worden opgespoord, maar tenslotte toch in vrijheid gesteld. Strekking: Bouwensz is een gunstige uitzondering, hij behandelt een neger als een mens. Vriendschap houdt niet op bij rassenverschil. Godsdienstige strekking: om Christus' wil moeten wij barmhartig zijn voor de naaste.
Conclusie: Een goed geschreven boek, typisch te Merwe. Het christelijk element misschien wat eenzijdig gelegd in de medemenselijkheid.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.