Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De schaapherder van Montcontour , druk 1, 85 blz.
f 0.75; in slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-13 jaar; Catalogusno. 281. Strekking: Iets te vertellen uit den geloofsstrijd van de Hugenoten 1568. De schaapherder is een trouwe aanhanger van de leer der Reformatie.
Conclusie: Een leerzaam boekje, niet allereerst om de geschiedkundige bijzonderheden, maar omdat het laat zien wat het wil zeggen in de wereld verdrukking te hebben en wat oprecht geloof vermag.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schaapherder van Montcontour , druk 2, 85 blz.
Prijs f 0,65; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. Strekking: De schaapherder Jean Aubin is een Hugenoot. Rondom deze man worden verschillende gebeurtenissen uit de strijd tussen Hugenoten en Roomsen beschreven. Bekende personen als Condé, de Coligny, enz. komen voor. De moeilijkheden en tegenslagen, ondervonden door het werkzaam deelnemen aan de strijd, worden door de schaapherder geduldig gedragen, die maar zelden zijn vertrouwen op en in God verliest.
Conclusie: Een pracht-historisch verhaal, levendig beschreven, zodat de belangstelling gewekt blijft en tevens heel wat wordt opgestoken, zowel voor verstand en hart.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schaapherder van Montcontour , druk 3, 86 blz.
prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Verhaal uit het leven van Gaspar de Coligny. De schaapherder van Moutcontour verleent diensten aan de Hugenoten. Een beraamde aanslag op het leven van de Coligny wordt verijdeld. Strekking: Beschrijving van de geloofsvervolgingen van de Hugenoten in Frankrijk omstreeks 1570.
Conclusie: Een prachtboek, zoals we van De Zeeuw gewend zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.