Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De scharenslijper van Schellingwoude , druk 1, 78 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Met behulp van een scharenslijperskar zoekt Tijs Heicoop zijn ontvoerde vrouw en dochter, geeft bekendheid aan de hagepreken die gehouden zullen worden en verspreidt boekjes met catechismus en psalmen. Strekking: Episode uit de tijd van de Hagepreken.
Conclusie: Goed wat betreft de historie van kerk en reformatie. Gang van 't verhaal iets onwaarschijnlijk. Vanzelf geen enkel verband met het Kerstfeest.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De scharenslijper van Schellingwoude , druk 2, 78 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Tijs Heicoop is de hervorming toegedaan. Hij gaat Jan Arendszn., de bekende hageprediker, uit Kampen halen om in Noord-Holland voor te gaan. Als hij terugkeert, zijn z'n vrouw en dochter ontvoerd. Met de scharenslijperswagen trekt hij er op uit hen te zoeken en vindt ze in een klooster. Strekking: Wat heeft men er in de hervormingstijd veel voor over gehad om het zuivere Woord Gods te mogen beluisteren! Wat kan de Heere ook wonderlijk helpen en redden; bij Hem is ook vergeving van zonden.
Conclusie: Een mooi boekje, dat ons beschaamd maakt om onze ontrouw en ondankbaarheid. Het is goed, dat onze jonge mensen dit lezen. Vanzelf geen enkel verband met het Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De scharenslijper van Schellingwoude , druk 2, 78 blz.
4 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-13 j., (zie B.B. 1959). De strekking van dit boek is zeer goed. Het tekent een begin van het reformatorisch werk in ons land. Goed komt daarbij uit, wat het karakter was en is van de reformatorische prediking. Goed geschreven, goed gedrukt, goede plaatjes. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

P. de Zeeuw J.Gzn.

De scharenslijper van Schellingwoude , druk 3, 78 blz.
geb., geïl., omslag Ben Horsthuis /zw./w. ill. door Menno, jongens en meisjes van 10-14 jaar. Prijs f 11,75.
Inhoud: Dit verhaal speelt in de tijd van de hagepreken in Noord-Holland (1566). Het is het eerste deel van de Reformatie serie. Deze serie bestaat uit vier delen, nl. deel 2. De boekdrukker van Amsterdam, deel 3. De schoutenknecht van Amsterdam, deel 4. De vluchtelingen van Amsterdam.
Inhoud: In Schellingwoude woont een boer, Tijs Heicoop met zijn vrouw Dieuwertje, zoon Harpert en dochter Jansje. Zij behoren tot de "ketters". Op een keer gaat Tijs naar Kampen om ds. Jan Arendsz. op te halen. Harpert mag mee. Ondertussen worden Dieuwertje en Jansje ontvoerd door, naar later bleek, de scharenslijper Nol de Wrat. Na veel omzwervingen weet Tijs, die tijdelijk scharenslijper geworden is, zijn vrouw en kind te bevrijden.
Conclusie: Een van begin tot eind spannend boek, waarin terloops heel wat informatie wordt gegeven over de situatie in die tijd. Veel hadden de mensen er voor over on hagepreek te kunnen horen. Wel komen er in dit boek nogal wat onwerkelijke situaties voor. Dat Nol geld niet meeneemt, maar verstopt en dan ook nog zijn kar laat staan, is toch wel heel onwaarschijnlijk. Ik denk wel, dat onze kinderen ervan smullen zullen. Ondertussen wordt hen ook een stuk geschiedenis bijgebracht.
Eindoordeel: aanbevolen. C. J. Quist- v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.