Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Hoogwerf

Vertelboek voor de bijbelsche geschiedenis, deel II N.T., druk 1, 734 blz.
J. Hoogwerf. Vertelboek Bijbelsche Geschiedenis. J.N. Voorhoeve. Den Haag. In band. Deel I O.T. f 10.75. Deel II N.T. f 9.75.Gaarne vestigen we de aandacht op deze uitgave. Liever hebben we natuurlijk ons eigen handboek, doch de uitgave daarvan zal nog wel eenige jaren duren. Naast Stock-Renkema is deze bron een goede gids, al oriƫnteert de heer H. zich bij voorkeur niet bij de Geref. Theologen. De schrijver handhaaft echter de onfeilbaarheid der schriften. Dus aanbevolen.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937