Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De schildwacht en zijn vriend , druk 1, 41 blz.
G. K. O. 5 t. d. t. 60 cent. Een historisch verhaal uit den Slavenoorlog in Amerika, zeer goed verteld, uiterlijk behoorlijk verzorgd, maar met onderscheidene taalfouten, die ongecorrigeerd bleven. Tom Verkerk en zijn vriend Bob Howard nemen als vrijwilligers dienst in het leger der Noordelijken, die den slavenhandel willen afschaffen. Op een nacht wordt Bob aangewezen om op wacht te staan. Maar, afgemat door een zwaren dagmarsch en daarbij half ziek, gevoelt hij zich daartoe niet in staat. Daarom neemt Tom zijn taak over. Van vermoeidheid valt hij in slaap en wordt zóó door de luitenant gevonden. Hij komt in de gevangenis. Wetende, dat hij sterven moet, zoekt en vindt hij rust in Gods Woord en bereidt zich biddend op het einde voor. Door den krijgsraad wordt hij ter dood veroordeeld. Als een bijzonder gunstige beschikking wordt, doordat er verzachtende omstandigheden zijn, de uitvoering van het vonnis 24 uren uitgesteld. Dit wordt onder Gods voorzienig bestel, zijn behoud. In den tijd, die hem nog rest, schrijft hij naar huis, wat er geschied is. Onmiddelijk na ontvangst van den brief, begeeft Tom's zuster zich op reis naar president Lincoln, om diens tusschenkomst voor haar broer in te roepen. Als deze de juiste toedracht der zaak verneemt, bewerkt hij, dat Tom in vrijheid wordt gesteld. Jammer, dat dit alles opzettelijk en weinig gemotiveerd met het Kerstfeest in verband wordt gebracht. Al te naief zoowel in voorstelling als formuleering is wat opblz. 5 van de Afscheiding gezegd wordt: "Dat kwam omdat hij bij de Afgescheidenen behoorde, menschen, die meenden dat 't in de Kerk niet goed ging, sedert Koning Willem I er den baas in was gaan spelen. Daarom gingen die menschen er eenvoudig uit." We keuren dit boekje voor onze Kerstuideeling geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

P. de Zeeuw J.Gzn.

De slapende schildwacht , druk 2, 50 blz.
prijs in slappe omslag f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Het verhaal speelt in de tijd van de afschaffing van de slavernij in Amerika. Twee vrienden, Tom Verkerk en Bob Howard, gaan als vrijwilligers naar het leger van president Lincoln. Op een mars raakt Bob oververmoeid, maar toch moet hij 's nachts wacht lopen. Tom neemt die wacht van Bob over, maar ook hij valt door oververmoeidheid in slaap. Hierop staat de doodstraf. Bob probeert nog de straf over te nemen, maar dat lukt niet. Door de persoonlijke tussenkomst van president Lincoln wordt Tom de straf kwijtgescholden en kan hij het Kerstfeest nog thuis vieren.
Conclusie: Een aardig verhaal, waarin gewezen wordt op de naastenliefde en opofferingsgezindheid.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.