Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Overeem

De kleine zwerver, druk 1, 76 blz.
prijs boekhandel f 1, rechtstreeks f 0,75; in slappe omslag; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Enkele grepen uit het kinderleven van Barendje, die een echte zwerversnatuur heeft. Veel innerlijk verband is er niet tussen de hoofdstukken. Wel tussen de hoofdstukken 2 en 6. Zoals moeder gelovig voor Barendje bad, toen hij erg ziek was, zo bidt Brammetje nu voor z'n moeder, die zonder baat terugkeert uit het ziekenhuis.
Conclusie: De stijl is gedurig nog wat zwaarwichtig voor kinderen. Overigens een aardig boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Jac. Overeem

De kleine zwerver, druk 2, 70 blz.
leeftijd 8 - 10 jaar; gebonden; geïllustreerd met zwart-wit tekeningen; geschikt voor jongens. Prijs f 7,95.
Inhoud: Barendje moet een boodschap doen en verdwaalt op de terugweg. Als hij thuisgebracht wordt, is hij ziek. Na zijn herstel dwaalt hij ver weg. Ook op zijn eerste schooldag zwerft hij weg. Als hij jaren later door een bos zwerft, breekt tijdens een storm een zware tak van een boom en komt vlak naast hem neer. Moeder wordt ernstig ziek en Barend bidt en het gebed van de kleine zwerver wordt verhoord.
Conclusie: Een vreemd boek. Niet vanuit een kind beschreven en het verhaal spreekt kinderen van dit niveau niet aan. Niet dat er verkeerde dingen in staan, maar het geheel is zo gezocht.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
Jac. Overeem

De kleine zwerver, druk 3, 63 blz.
leeftijd van 6 tot 12 jaar, gebonden, mooie zwart-wit illustraties door Jaap Kramer, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 8,95.
Inhoud: Barendje is de enige zoon van de familie Semper, een Veluws gezin. Zijn ouders zijn erg op hem gesteld. Barendje is van jongsaf aan een echte zwerver. Hij verdwaalt in de mist, als hij boodschappen doet voor zijn moeder. En als hij voor de eerste keer naar school gaat, raakt hij de weg kwijt. Barendje houdt heel veel van de wind. Bij storm zwerft hij dan ook graag door het bos. Op een dag, als Barendje al wat ouder is, wordt zijn moeder erg ziek. Zal ze ooit weer beter worden? Barendje bidt vurig voor zijn moeder. En de Heere verhoort genadig het gebed van deze kleine zwerver.
Conclusie: Een prachtig en spannend geschreven kinderverhaal. Het speelt zich af in vroeger dagen op de Veluwe. Hier en daar staan er daardoor wat onbekende woorden in, zoals: eikestob, heibult, hoeven, houtwallen, pendule. Maar, met wat uitleg van een ouder iemand, behoeft dit geen probleem te zijn. Bovendien geeft het hierdoor uitbreiding van de woordenschat. Er zit ook duidelijk een christelijke strekking in dit verhaal verweven. Het gebed van een biddende, gelovige moeder (en vader) vermag veel. Het is tot een voorbeeld voor haar (hun) kind(eren). Ook het gebed van een kind wil de Heere (ver)horen. Kinderen zullen dit boek heel graag lezen. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen. Kr. a/d IJ. E.d.J.-M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.