Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Eggebeen

Vijf molenaars, druk 1, 73 blz.
Prijs f 1,95; jongensboek.
Inhoud: Een veelheid van onderwerpen komt in dit boekje ter sprake, dat over molenaars handelt, over diefstal, brand, restauratie van een molen, enz., met een goed slot van eerlijke omgang als zakenmensen met elkaar.
Beoordeling: Dit boekje lijkt mij minder geslaagd, geen vlot lopend verhaal, met een bepaalde strekking. Wat de woordkeus betreft als het over godsdienstige gesprekken gaat, zal men er goed aan doen er aan te denken dat men voor jonge mensen schrijft. Als geheel voor een Kerstboekje lijkt het mij niet geslaagd.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
A.G. Eggebeen

Vijf molenaars, druk 1, 73 blz.
prijs f 1,95 in half-slappe omslag; jongens- en meisjesboek, hoewel meer jongensboek, 9-14 jaar.
Inhoud: Molenaar Moermans en Steketee zijn elkaars concurrenten. Doordat zijn knecht Bram in de rekeningen knoeit, raakt Moerman veel klanten kwijt. Als dit uitkomt wil Moerman Bram eerst ontslaan, maar hij bedenkt zich, vergeeft hem en houdt hem in dienst, op belofte dat hij niet meer kaarten zal. Bram houdt woord en wordt een beste knecht. De echte Godsvrucht van Moerman heeft indruk op hem gemaakt. De molen van Steketee verbrandt. Leen, Steketee's zoon, komt tijdelijk bij Moerman. Ook hij wordt door de echte Godsvrucht van Moerman een ander mens. Daardoor besluit de oude Steketee voortaan Moerman als een gewaardeerde collega te behandelen.
Conclusie: Een fijn boekje. Moerman is een echte Christen in woord en daad en wordt daardoor een zegen voor zijn omgeving. In kinderlijk vertrouwen legt hij alle zorgen in handen van zijn hemelse Vader en hij is niet beschaamd. Dat zal een stempel zetten op het leven van zijn zoon Huib. Taal en stijl zijn vrij behoorlijk. Karakterbeschrijving aanvaardbaar. Het verhaal is goed, maar niet in alles overtuigend.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
A.G. Eggebeen

Vijf molenaars, druk 1, 73 blz.
prijs f 2,35 in half-slappe omslag; jongens- en meisjesboek, hoewel meer jongensboek, 9-14 jaar.
Inhoud: Molenaar Moermans en Steketee zijn elkaars concurrenten. Doordat zijn knecht Bram in de rekeningen knoeit, raakt Moerman veel klanten kwijt. Als dit uitkomt wil Moerman Bram eerst ontslaan, maar hij bedenkt zich, vergeeft hem en houdt hem in dienst, op belofte dat hij niet meer kaarten zal. Bram houdt woord en wordt een beste knecht. De echte Godsvrucht van Moerman heeft indruk op hem gemaakt. De molen van Steketee verbrandt. Leen, Steketee's zoon, komt tijdelijk bij Moerman. Ook hij wordt door de echte Godsvrucht van Moerman een ander mens. Daardoor besluit de oude Steketee voortaan Moerman als een gewaardeerde collega te behandelen.
Conclusie: Een fijn boekje. Moerman is een echte Christen in woord en daad en wordt daardoor een zegen voor zijn omgeving. In kinderlijk vertrouwen legt hij alle zorgen in handen van zijn hemelse Vader en hij is niet beschaamd. Dat zal een stempel zetten op het leven van zijn zoon Huib. Taal en stijl zijn vrij behoorlijk. Karakterbeschrijving aanvaardbaar. Het verhaal is goed, maar niet in alles overtuigend.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
A.G. Eggebeen

Vijf molenaars, druk 1, 73 blz.
prijs f 2,35 in half-slappe omslag; jongens- en meisjesboek, hoewel meer jongensboek, 9-14 jaar.
Inhoud: Molenaar Moermans en Steketee zijn elkaars concurrenten. Doordat zijn knecht Bram in de rekeningen knoeit, raakt Moerman veel klanten kwijt. Als dit uitkomt wil Moerman Bram eerst ontslaan, maar hij bedenkt zich, vergeeft hem en houdt hem in dienst, op belofte dat hij niet meer kaarten zal. Bram houdt woord en wordt een beste knecht. De echte Godsvrucht van Moerman heeft indruk op hem gemaakt. De molen van Steketee verbrandt. Leen, Steketee's zoon, komt tijdelijk bij Moerman. Ook hij wordt door de echte Godsvrucht van Moerman een ander mens. Daardoor besluit de oude Steketee voortaan Moerman als een gewaardeerde collega te behandelen.
Conclusie: Een fijn boekje. Moerman is een echte Christen in woord en daad en wordt daardoor een zegen voor zijn omgeving. In kinderlijk vertrouwen legt hij alle zorgen in handen van zijn hemelse Vader en hij is niet beschaamd. Dat zal een stempel zetten op het leven van zijn zoon Huib. Taal en stijl zijn vrij behoorlijk. Karakterbeschrijving aanvaardbaar. Het verhaal is goed, maar niet in alles overtuigend.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.