Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



P. de Zeeuw J.Gzn.

De schout van Solothurn , druk 1, 89 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vervolg op: De schrijnwerker van Zürich. Reformatietijd in Zwitserland na Zwingli. Strijd tussen Prot. en R.K. in Solothurn. De kast van Zwingli wordt verkocht aan Wengi, de schout, een "rechtschapen" Katholiek, die veel Prot. vrienden heeft. Gallman, de schrijnwerker, neemt actief deel aan de strijd te Solothurn. De Prot. besluiten Solothurn te verlaten. Strekking: Aardig verhaal uit de Kerkgeschiedenis, berustend op historische gegevens. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed boek, levendig beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schout van Solothurn , druk 2, 91 blz.
prijs f 1,30; gebonden; jongens- en meisjesboek voor oudere kinderen.
Inhoud: Verhaal uit de Zwitserse reformatie. Strijd om de zuiverheid en waarheid tegen Rome met opoffering van leven en goed. Beter emigreren dan in een r.k. land te blijven. Strekking: Bedoeld een blik te werpen op een episode uit de Reformatie. Scherpt de historische kijk en de opmerkingsgave voor geloofskracht der vaderen.
Conclusie: krachtig, fris verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schout van Solothurn , druk 3, 91 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-13 j., (zie B.B. 1958). Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

P. de Zeeuw J.Gzn.

De schout van Solothurn , druk 3, 91 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De roomse schout voorkomt door heldhaftig optreden een bloedbad onder de Hervormden. Verhaal uit de tijd der Reformatie. Strekking: Als de scheidslijn der oprechtheid getrokken wordt dan loopt die niet steeds tussen Roomsen en Protestanten door.
Conclusie: Fris geschreven. Spannend. Opvoedkundig en godsdienstig volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.