Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

De grote veenbrand, druk 1, 31 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Jaap van Jan en Grietien, Drentsche veenarbeiders, is een eerste waaghals, die alles durft. Als de 82-jarige Knelis hem daarover bestraft, beroept hij zich op Elia, den profeet, die, volgens hem, ook een waaghals was. De oude man tracht hem dan 't verschil tusschen waaghalzerij en geloofsmoed duidelijk te maken. Bij den grooten veenbrand van eenige dagen later, redt Jaap 't achtergelaten schaap, loopt groot gevaar te verbranden, maar wordt nog tijdig gered. De gelijkenis van den Goeden Herder heeft hem geinspireerd tot en gesterkt bij zijn daad. Na zijn ziekbed is hij nog wel de durfal, maar er is toch in zijn beweegredenen veel ten goede veranderd. Prachtige bladzijden, als b.v. blz. 30 (sterven van den Christen is ingaan in een gouden licht met de hand van Jezus op je hoofd, Zijn arm om je heen), zullen ook op 't kinderhart indruk maken. Dit verhaal is prachtig verteld. Met veel sfeer en veel spanning. De naam van den auteur zegt trouwens genoeg. Hoe mooi dit boekje dan ook is, toch hebben we op een punt bezwaar. Het schuilen bij Christus wordt zeer plastisch uitgedrukt als: "wegkruipen achter den Heere Jezus". Nu is dat goed bedoeld en aanschouwelijk uitgedrukt. (Als God boos op me was, kroop ik achter den Heere Jezus weg). Toch wordt daarmee een eenzijdigheid betracht, die den kinderen den blik benemen kan op Gods liefde, uitkomend in de zending van zijn Zoon. Wellicht kan bij een herdruk (er zullen er stellig vele volgen) met een kleine verduidelijking daarin worden voorzien. (Het woord "apekop" hadden we liever niet zien gebruiken). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 2, 31 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 't Leven op de Drentsche hei wordt beschreven. Een veenbrand wordt geteekend. Jaap, die men voor een waaghals houdt, is edelmoedig, want hij redt met groot gevaar een schaap, dat dreigde om te komen in den rook. Jaap verkeert in levensgevaar en leert nu juist iets van de beteekenis kennen van den Heere Jezus in het leven van een verloren menschheid. Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder goed. Ook voor het godsdienstige aanbevolen. Stuitend de opmerking op pag. 26: nou ga 'k dood. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 3, 39 blz.
Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar. Strekking: Niet de mens zelf, maar God wijst zijn levensgang aan en is machtig hem ook in 't grootst gevaar te beschermen.
Conclusie: Een mooi boekje met actie. Het verzoenend werk van onze Heiland wordt bij monde van Oude Knelis goed geaccentueerd, op kinderlijke wijze.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 4, 40 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Jaap is een waaghals. "jij speult soms met je leven", zegt ouwe Knelis. Bij de grote veenbrand moet hij mee het huisraad in veiligheid brengen. Maar... het schaap is nog op 't veen! Levensgevaarlijk is wat Jaap nu doet. Maar de gelijkenis van de Goede Herder geeft hem kracht in zijn bangheid. Hij vertelt later, als hij met verbonden brandwonden in bed ligt, van zijn angst en zijn bidden en van de Goede Herder, Die hem hielp. "Die kinderen, die kinderen", zegt ouwe Knelis, "we kunnen van ze leren, mensen."
Conclusie: Een mooi boekje, waaruit het kinderlijk vertrouwen op de Heiland fijn getekend wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 5, 39 blz.
prijs in slappe omslag f 0,55; jongensboek.
Inhoud: Jaap durft heel veel. Dit blijkt wel, als een grote veenbrand woedt en hij meehelpt het huisraad in veiligheid te brengen. Het schaap moet nog gered worden. Levensgevaarlijk is het wat Jaap nu gaat doen, maar de gelijkenis van de goede Herder geeft hem kracht in zijn bangheid, zodat ouwe Knelis later zegt: we kunnen van de kinderen nog leren.
Conclusie: Een mooi boekje, waarin het kinderlijk vertrouwen op de Heere op goede wijze getekend wordt. Het is vlot geschreven, zodat de kinderen het graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 6, 37 blz.
prijs f 1,05 gecartonneerd; jongensboek voor jongere kinderen.
Inhoud: Jan, de zoon van een turfsteker, is een waaghals. Bij een veenbrand komt hij te dicht bij het vuur, maar hij weet een schaap te redden. Hijzelf wordt gered, maar op 't nippertje. Strekking: Godsdienstig. Jan denkt niet aan zichzelf, hij zet zijn leven op het spel om een dier te redden. Christus stelde Zijn leven voor de schapen.
Conclusie: Goed geschreven verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

De grote veenbrand, druk 8, 37 blz.
gebonden. Geillustreerd met zwart-wit plaatjes. Geschikt voor jongens van 7-10 jaar. Prijs f 3,45.
Inhoud: Het verhaal speelt in Drente, in de tijd dat er nog turf gestoken werd. Hoofdpersoon is Jaap, de waaghals. Hij klimt boven op de schoorsteen, grijpt een adder bij de staart enz. Wanneer het veen in brand staat, redt Jaap het schaap en ontkomt daarbij zelf ternauwernood aan de dood. Maar hij leert ook, met de dood voor ogen, zich op kinderlijke manier aan de Heere Jezus toe te vertrouwen.
Conclusie: Er ligt duidelijk een positief, christelijke strekking in deze "oude bekende". Ook lijkt het me heel nuttig, dat onze kinderen iets proeven, van de situatie, zoals die destijds in Drente was: het hele gezin moest meewerken voor een karige boterham. Wat wordt de fijne sfeer in het gezin goed getekend!
Eindoordeel: aanbevolen. C. J. Quist-van Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.