Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De schrijnwerker van Zürich , druk 1, 110 blz.
prijs f 1,40; gecartonneerd jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: De moeilijke tijd der Reformatie in Zwitserland. Strijd tussen Prot. en R.K. kantons. Slag bij Kappel. Gallman de schrijnwerker is het volkomen met Zwingli eens. Hij wordt gevangen genomen en door Nienhaus verlost, Zwingli heeft een kast ten geschenke gekregen, die na zijn dood door Gallman gerepareerd wordt. Daarbij ontdekt hij een geheime la, waarin 300 goudstukken waren verborgen. Dit geld helpt mevrouw Zwingli door de grote aardse moeilijkheden.
Conclusie: Mooi verhaal uit de Kerkgeschiedenis. Goed en waar, levendig beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schrijnwerker van Zürich , druk 2, 109 blz.
prijs gecartonneerd 1,35; jongensboek.
Inhoud: De hoofdpersoon is de meubelmaker (schrijnwerker) Rudi Gallman, uit de naaste omgeving van de kerkhervormer Zwingli. In de tijd, dat er strijd ontbrandt om het geloof tussen de protestantse en roomse kantons, ontmoet hij verraad en liefde voor zijn persoon. Strekking: De kracht en het vertrouwen van een waar geloof zijn de gouden draden van dit verhaal. Er wordt een indruk gegeven van de dominé-veldprediker Zwingli in zijn strijd voor het recht.
Conclusie: Een ernstig boekje over de verschrikking van de geloofsstrijd in Zwitserland. Voor oudere kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De schrijnwerker van Zürich , druk 3, 109 blz.
gebonden in 4-kleurenomslag, geil. Geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Prijs f 11,75.
Inhoud: De schrijnwerker van Zürich Rudi Gallman leeft in de tijd van de Zwitserse Hervormer Zwingli. Het gezin kent Zwingli goed. Vader Gallman staat volledig achter de opvattingen van Zwingli. Hierdoor komt hij in de gevangenis terecht. Hij ontsnapt echter door een list. Later breekt de godsdienstoorlog uit. Zoon Hans speelt een rol bij de redding van zijn vader en is getuige van de dood van Zwingli.
Conclusie: Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Zwingli werd geboren. Een gepast geschenk dus. Duidelijk wordt de strijd beschreven die vele volgelingen van de Hervormers moesten meemaken. Zoals op de achterkant van het boek staat, is dit 'een boeiend verhaal voor jong en oud'. Toch heb ik een paar opmerkingen: de stijl is af en toe wat verheven voor jongere kinderen ('misschien weet hij iets omtrent Werner' .) Soms worden woorden gebruikt die kinderen niet zullen begrijpen (rentenierde, woud-kantons, hellebaard, gestrekte draf, hulpzelen). Deze woorden zouden al vertellend verklaard kunnen worden. Voor het verhaal begint, wordt het woord 'schrijnwerker" ook uitgelegd. Jammer vind ik, dat meermalen plotseling van de tegenwoordige tijd wordt overgestapt op het gebruik van de verleden tijd. De namen van de dagen en maanden moeten niet meer met hoofdletters worden geschreven. Ook het gebruik van leestekens laat te wensen over. Dit alles doet echter gelukkig niets af van de inhoud van het boek.
Eindoordeel: aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.