Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJo Kalmijn-Spierenburg

De club op zolder, druk 1, 78 blz.
Jo Kalmijn-Spierenburg schreef De club op zolder. Enige jongens richten een club op, natuurlijk met het doel de nodige avonturen te beleven. Die avonturen verlopen nogal tam, maar al bij al geen onaardig jongensboek. De protestante sfeeris voor de katholieke jeugd geen bezwaar. (geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Jo Kalmijn-Spierenburg

De club op zolder, druk 1, 78 blz.
gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Loek van de dokter richt een club op, die bij hem op zolder vergadert. Enkele jongens uit de klas mogen eerst niet meedoen, maar worden later toch lid. De club beleeft een avontuur, als een bunker instort. Ze worden door Oude Geurt gered. Dan trachten ze geld voor Oude Geurt te verzamelen. Strekking: We moeten anderen leren verdragen, ondanks hun gebreken. En zwakken en behoeftigen moeten we helpen.
Conclusie: Nogal moraliserend. Weinig geestelijke inhoud. Uitdrukkingen als "in vredesnaam" en "gunst" zijn niet te verdedigen. Een bonte avond is ook voor onze jongens niet gewenst. Voor ons doel is dit boekje weinig geschikt. Vrij flauwe kost. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Jo Kalmijn-Spierenburg

De club op zolder, druk 2, 78 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 10-12 j., (zie B.B. 1958). Dit verhaal is goed geschreven en goed uitgevoerd. Het christelijk element ontbreekt niet. Enkele uitdrukkingen zijn te deftig en wat gemaakt in de soms geestige conversatie. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963