Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Batenburg

De oude schoenmaker, druk 1, 58 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 30 cent. "De oude Schoenmaker" vertelt op onderhoudende manier van den ouden Jacob, die met Gods hulp zijn drie vijanden de gierigheid, de achterdocht en den hoogmoed de baas wordt. Een kinderboek is het dus in zoover nièt, daar het niet over kinderen handelt. Toch kunnen de kinderen uit deze vertelling veel leeren. Temeer, daar de Evangelisatie-gedachte zeer goed tot haar recht komt. De Heere Jezus als Zaligmaker, die de schuld verzoent, en het Kerstfeit in zijn beteekenis voor arme zondaren worden Schriftuurlijk aan de jonge lezers voorgehouden. De omslag is zeer origineel. Er zit stemming in. De plaatjes zijn goed, maar sommige zeggen niets; ze blijven in gebreke, te illustreeren. Andere munten echter weer uit. We bevelen dit Kerstverhaal gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Jan van Batenburg

De oude schoenmaker, druk 1, 58 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jacob Breeveld is een oude schoenmaker, die tevreden en gelukkig is met zijn werk en zijn God, totdat hij duizend zulden erft van een rijken neef. Dan verandert alles. Breeveld kan niets meer missen voor de armen, wil niet meer werken: de Mammon heeft zich van hem meester gemaakt. Op het Kerstfeest breekt het licht weer door in Jacobs donkere ziel en wordt hij verlost van zijn drie vijanden: gierigheid, achterdocht en hoogmoed. Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijver poogt in dit boekje den kinderen te leeren, dat het geld niet gelukkig maakt, maar dat de overgave aan den Heiland het hoogste geluk met zich brengt en dit pogen kan niet anders dan geslaagd heeten. Kleine kinderen zullen van dit boekje genieten, omdat het echt kinderlijk geschreven is. Waarom moet dat Roomsche woord Kerstmis er weer instaan?
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Jan van Batenburg

De oude schoenmaker, druk 1, 58 blz.
Dit aardig geïllustreerde boekje brengt eens iets nieuws en heeft niet de gebruikelijke kinderonderwerpen. 't Is over een schoenmaker, die drie vijanden te overwinnen had. Hij denkt: de meester, de bakker, en vrouw Stroeve, maar ze hebben heel andere namen. 't Zijn gierigaard, achterdocht en hoogmoed. Hij overwint zijn vijanden, maar "de Heer heeft mij geholpen," zegt hij. Dit boekje zullen de kinderen van 11 à 12 jaar heel goed begrijpen, maar 't is ook kostelijk, om aan oudere menschen te vertellen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1939