Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De sprong in de sneeuw , druk 1, 69 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees Verbeek, een stakende spoorwegarbeider, wordt op een van zijn voedseltochten door de Duitsers gepakt en wordt op transport gesteld naar Duitsland. Onderweg springt hij uit de trein in de sneeuw. Na veel wederwaardigheden komt hij bij zijn woning terug. Daar is hij in 't geheel niet veilig. Hij duikt onder in het gezin van Van Ballegooien tot het einde van de oorlog. Strekking: In dit naar waarheid verteld verhaal ontmoeten we naast liefde voor vorstin en vaderland ook liefde tot de naaste. Gemeenschappelijk lijden verbroedert de mensen. Op eenvoudige wijze wordt verteld, dat hij, die door God bewaard wordt, wel bewaard is.
Conclusie: Met genoegen kennis genomen van dit boekje. We achten het zeer leerzaam voor kinderen, die, waar zij het zelf niet hebben meegemaakt, toch zo enigszins een idee krijgen van het nameloos levensleed gedurende de laatste wereldoorlog. Opmerking: Dit verhaal is m.i. heel geschikt voor een vrije Kerstvertelling, wanneer men dit boekje tenminste niet gelijk uitdeelt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De sprong in de sneeuw , druk 1, 69 blz.
P. de Zeeuw J.Gzn. vertelt in De sprong in de sneeuw een episode uit de hongerwinter 1944-1945. De vader van Jaap Verbeek neemt in 1944 deel aan de spoorwegstaking. Op terugweg van een fourage-tocht wordt hij door de Duitsers gearresteerd en op transport gesteld. Maar hij ziet kans uit de trein te springen en keert op Kerstdag in zijn gezin terug. Het verhaal is doordrenkt van moedig vertrouwen op de Here: een diepzinnige gedachte, die er overigens wel wat zwaar op gelegd is. Intussen geeft de lectuur enig inzicht in de leefwijze tijdens de hongerwinter.(geb. f 1.10).

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.

P. de Zeeuw J.Gzn.

De sprong in de sneeuw , druk 2, 60 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 10-14 j., (zie B.B. 1959). De commissie is unaniem van oordeel, dat dit boek hartelijk kan worden aanbevolen. De uitvoering is goed, de plaatjes zijn best. De evangelische boodschap ontbreekt niet. Het is een boek, dat we goed kunnen gebruiken en daarom hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963