Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Duyser

De laatste reis van Koentje Kaspers, druk 2, 126 blz.
prijs f 1,45; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 j.
Inhoud: Koentje Kaspers wil graag naar zee, maar z'n grootmoeder heeft 't eerst wat tegengehouden. Dan laat ze haar kleinkind los, maar draagt hem aan de Heere op. Geeft hem een Bijbeltje mee met als opdracht Ps. 91 : 1. Op prettige wijze worden Koentjes ervaringen op zee vermeld. Grote indruk maakt op hem de wereldstad New York. Met een jongen beziet hij de stad, koopt een vogeltje voor zijn grootmoeder als verrassing, als zij terug varen is de oorlog uitgebroken. Koentje heeft veel houvast aan zijn geloof in God. Maar is af en toe bang te moeten sterven. Het schip loopt op een mijn en Koentje sterft. Door zijn bidden en lezen heeft hij indruk op een der matrozen gemaakt, die nog getracht heeft hem te redden. Deze matroos vertelt aan grootmoeder het einde van Koentje. Strekking: De grote waarde van een christelijke opvoeding komt naar voren. Ook jongens moeten voor hun geloof uitkomen en zo een lichtend beeld zijn voor anderen. God is getrouw. Jammer, dat de leugen op pag. 48 niet als kwaad beschouwd wordt.
Conclusie: Hoewel men uitziet om met Kerstfeest thuis te zijn, geen specifiek Kerstfeestboek. De woordenkeus wat plat en ruw. Zit wel een goede tendenz in. Helaas de leugen niet verkeerd gevonden. Wel te zien als een boek, dat houvast geeft aan jongens. Gaarne had ik de liefde van Christus meer gezien, met daaraan verbonden de noodzaak van een ander leven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.