Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.F. Buisman

De terugkomst van den diamantgraver, druk 1, 80 blz.
Een lief boekje, beide om den keurigen vorm en den schoonen inhoud zeer te prijzen. Een burgerman brengt door een losbandig leven zichtelven en zijn gezin tot armoede. Ten einde raad, besteelt hij zijnen meester, verlaat zijne vrouw en kinderen en trekt naar Zuid-Amerika. Daar delft hij diamanten, doch vindt er ook den parel van groote waarde. Tot God bekeerd, wordt hij ook nog het middel tot terechtbrenging van anderen. Eindelijk is hij, na veel wederwaardigheden, in staat tot zijne vrouw terug te keeren, en leidt daarna nog jaren in 't midden der zijnen een gelukkig leven. Taal en stijl zijn goed. Ook de uitvoering mag gezien worden. De druk is wel klein, maar toch helder. De goed geslaagde illustratiƫn geven ons een drietal hoofdmomenten uit het verhaal te aanschouwen. De strekking van dit aangrijpende verhaal is, zooals men die maar wenschen kan. De gezonde leer wordt er in gepredikt. De drie stukken, tot zaligheid noodig te weten, komen er in voor. Daarbij bevat het hoogst ernstige lessen. Het is goed, dat onze jongens lezen, hoe zij, die zich overgeven aan spel en drank, zich allerlei ellende berokkenen. Eindelijk schittert hier heerlijk de macht des Heeren, om zalig te maken, wat verloren was. Wij wenschen dit keurige boekse in veler handen en bevelen het onvoorwaardelijk en met, warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.