Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De stroper van Heusden , druk 1, 92 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-12 j. Een historisch verhaal over de aanslag op Heusden in 1593. Kees van Leen van Trijne, een rare jongen, wordt algemeen voor een stroper gehouden. Dat hij dit niet is, weten zijn vrienden heel goed. Integendeel redt hij de dieren uit de gezette strikken en verzorgt hen als ze gekwetst zijn. De koddebeier, daartoe aangezet door de zoon van de baron, loert op hem, grijpt hem als hij hem bij een strik aantreft en sluit hem in het hok. Nu zijn ze vrijer in hun beweging om het verraad van hun stad uit te voeren en de poort voor de Spanjaard te ontsluiten. Zijn vrienden pleiten bij de baron voor zijn vrijlating, die daarin bewilligt. Nu komt Kees achter het verradersplan en weet dit te verijdelen. De baron erkent hem nu als zijn zoon, die hij vroeger uit zijn gezin heeft verwijderd. Hij laat hem studeren en zo wordt hij, naar zijn wens, predikant. Dan is hij niet meer de stroper van Heusden, maar dominee jonker Godevaert van den Elshout. Dit boek is keurig uitgevoerd en de illustraties zijn best. Een goed geschreven en boeiend verhaal, waarvan onze jongens (en meisjes) zeker zullen smullen. Er speelt nl. ook een meisje een rol. Fijn van opzet, brengt het vol spanning naar de ontknoping. Kees mag dan voor een vreemde gehouden worden, geen moeilijkheid pakt hij aan, zonder 's Heren zegen te hebben afgebeden. De vreze Gods speelt in dit verhaal een grote rol en de jongens, die er in optreden, nemen deel aan de strijd. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

P. de Zeeuw J.Gzn.

De stroper van Heusden , druk 1, 92 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; jongensboek.
Inhoud: De Spanjaarden proberen Heusden in handen te krijgen. De jonker uit Heusden verleent hierbij zijn medewerking. Maar Kees van Wijk, die als stroper bekend staat, weet dit te verhinderen. Dan komt uit, dat deze Kees een broer van de jonker is. Kees gaat nu studeren en wordt predikant.
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat de jongens, zeker zal boeien, Een stukje vaderlandse geschiedenis gaat zo weer leven. De godsdienstige strekking is goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De stroper van Heusden , druk 1, 92 blz.
"Een verhaal uit 1593", zo luidt de ondertitel van De stroper van Heusden, door P. de Zeeuw J.Gzn. Tijdens het beleg van Geertruidenberg door Prins Maurits dreigen de Spanjaarden de stad Heusden bij verraad in te nemen. Een jonge knaap, die vaak door de bossen zwerft en daarom als stroper wordt gebrandmerkt, komt toevallig van de samenzwering op de hoogte. Door zijn moedig optreden redt hij de stad. Een rustig verhaal, in prettige stijl en goed gedocumenteerd. Een typerende episode uit de 80-jarige oorlog, waarbij de godsdienstige tegenstellingen voorzichtig buiten spel worden gehouden. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.

P. de Zeeuw J.Gzn.

De stroper van Heusden , druk 2, 93 blz.
Prijs f 5,25. Een spannend verhaal, dat ons terugvoert naar de Spaanse tijd. Frans Walewijns en zijn vrienden beleven heel wat avonturen. Kees van Leen van Trijne blijkt onschuldig te zijn aan de stroperij, waarvan hij beschuldigd wordt. Jonker Johan, de zoon van de baron van den Elshout, blijkt een verrader te zijn. Dat geeft een hele schok, maar meer nog, als tenslotte blijkt, dat Kees een zoon van de baron is. Al met al een prachtig boek, dat we onze kinderen graag in handen willen geven. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De stroper van Heusden , druk 3, 92 blz.
Geschikt voor jongens en meisjes van 8-12 jaar. 92 bladz., geb., geillustreerd met tekeningen van Kees van Lent. Prijs f 11,75.
Inhoud: Ecn verhaal uit 1593. Kees van Wijk, bijgenaamd Kees van Leen van Trijne, werd aangezien als de stroper van Heusden. Deze beschuldiging was ten onrechte, maar noodzakelijk voor de verrader om het stadje Heusden in handen te doen vallen van de Spaanse bezetter. Echter door het moedige optreden van een meisje en drie jongens kon deze daad op het laatste moment worden voorkomen.
Conclusie: Een vlot geschreven boekje, wat ook inhoudelijk aan onze maatstaf voldoet.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. J. ten Berge
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.