Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 1, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een verhaal uit den tijd der Hervorming. Erich Mähler, de timmerman van Zerbst, is de leer der Hervorming toegedaan. Hij is een aanhanger van Luther. In de kerk van Zerbst treedt hij kloek op tegen den monnik Tetzel, en zegt, dat de aflaathandel bedrog is. Als Luther op zijn reis naar Worms Zerbst aandoet, biedt Mähler hem den eerewijn aan: Rudolf van Hagenbach wordt nu de vijand van Mähler. Deze wordt uit Zerbst verbannen en gaat naar Waldbach. In Zerbst breekt de pest uit en von Hagenbach verliest vrouw en kinderen op één na. Op zijn vlucht door zijn knecht overvallen, wordt hij vriendelijk verzorgd in het huis van Mähler. Ook hij is voor de Hervorming gewonnen en bezit reeds het Nieuwe Testament van Luther en leest daaruit. Door bemiddeling van von Hagenbach komt Mähler weer in Zerbst. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi, leerzaam boekje, waarin uitkomt hoe wonderlijk Gods wegen zijn. "Hebt uwe vijanden lief", wordt hier in practijk gebracht. Het boekje is boeiend geschreven en leest prettig.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 1, 77 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. f 0.40, gec. f 0.50. Herhaaldelijk vroegen we om historische verhalen, omdat we daaraan in veel gevallen ver de voorkeur geven boven de producten van een onwaarschijnlijke fantasie. Hier hebben we een verhaal uit den eersten tijd der Duitsche Reformatie. Erich Mähler, timmerman te Zerbst, verbiedt zijn zoontje Otto deel te nemen aan de processie bij gelegenheid van Johan Tetzel's intocht in Zerbst. Hij denkt weinig goeds van den aflaathandel, dwarsboomt Tetzel in de kerk, haalt zich daardoor den haat van den raadsheer Von Hagenbach op den hals, die later weet door te drijven, dat Mähler als verklaard aanhanger van Luther, uit de stad wordt verbannen. Later in Waldbach wonende, heeft hij gelegenheid zijn vijand van een wissen dood te redden en met de daad 's Heilands woord: "Hebt uwe vijanden lief" na te leven. De, door die Chr. liefde tot nadenken gestemde raadsheer, weet het verbanningsbesluit te doen intrekken, onderzoekt Luthers geschriften, en, is in Zerbst met den timmerman één der eersten, die het door den Hervormer in het Duitsch vertaalde N.T. in bezit heeft. Een, bepaalde strekking heeft dit verhaal niet, toch is het leerzaam; alleen trof het ons, dat van gebed en gebedsworsteling weinig wordt bemerkt. De vorm is vlot, de punctuatie echter laat te wenschen over. We achten het een leerzaam levendig verhaal en bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 2, 77 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Een eenvoudig verhaal, ons vertellende den gang der Hervorming in de Duitsche steden. De timmerman van Zerbst, Ulrich Mahler, treedt moedig tegen den aflaathandel van Tetzel op en trotseert alles ter wille van de waarheid. Verbannen wordt hij uit Zerbst om zijn moedig optreden en zijn openlijk getuigen voor Luther en de Hervorming. De Heere is echter met het gezin. Op wonderlijke wijze komt hij te Waldbach, waar hij woning, werk en brood vindt. Zijn grootste vijand uit Zerbst, meneer Von Hagenbeck, wordt later in Waldbach bij hem verpleegd en dit leidt er toe, dat hij weer in eere hersteld wordt. Zerbst wordt opnieuw zijn woonplaats, waar hij met zijn vriend Ewald, den poortwachter, zich verheugt over den voortgang der Hervorming in de Duitsche landen. Algemeene op- of aanmerkingen: De taal is eenvoudig. Het boekje laat zich goed lezen en is boeiend.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 3, 75 blz.
Reeds beoordeeld in 1936.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 3, 75 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 7 t.d.t. 30 cent. Herhaaldelijk vroegen we om historische verhalen, omdat we daaraan in veel gevallen ver de voorkeur geven boven de producten van een onwaarschijnlijke fantasie. Hier hebben we een verhaal uit den eersten tijd der Duitsche Reformatie. Erich Mähler, een timmerman te Zerbst, verbiedt zijn zoontje Otto deel te nemen aan de processie bij gelegenheid van Johan Tetzel's intocht in Zerbst. Hij denkt weinig goeds van den aflaathandel, dwarsboomt Tetzel in de kerk, haalt zich daardoor den haat van den raadsheer Von Hagenbach op den hals, die later weet door te drijven, dat Mähler als verklaard aanhanger van Luther, uit de stad wordt verbannen. Later in Waldbach wonende, heeft hij gelegenheid zijn vijand van een wissen dood te redden en met de daad 's Heilands woord: "Hebt uwe vijanden lief" na te leven. De, door die Christelijke liefde tot nadenken gestemde raadsheer, weet het verbanningsbesluit te doen intrekken, onderzoekt Luthers geschriften, en, is in Zerbst met den timmerman één der eersten, die het door den Hervormer in het Duitsch vertaalde N.T. in bezit heeft. Een bepaalde strekking heeft dit verhaal niet, toch is het leerzaam: alleen trof het ons, dat van gebed en gebedsworsteling weinig wordt bemerkt. De vorm is vlot. We achten het een leerzaam levendig verhaal en bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 4, 61 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Herhaaldelijk vroegen we om historische verhalen, omdat we daaraan in veel gevallen ver de voorkeur geven boven de producten van een onwaarschijnlijke fantasie. Hier hebben we een verhaal uit de eerste tijd der Duitse Reformatie. Erich Mähler, timmerman te Zerbst, verbiedt zijn zoontje Otto deel te nemen aan de processie bij gelegenheid van Johan Tetzels intocht in Zerbst. Hij denkt weinig goeds van de aflaathandel, dwarsboomt Tetzel in de kerk, haalt zich daardoor de haat van de raadsheer Von Hagenbach op de hals, die later weet door te drijven, dat Mähler als verklaard aanhanger van Luther, uit de stad wordt verbannen. Later in Waldbach wonende, heeft hij gelegenheid zijn vijand van een wisse dood te redden en met de daad Christus' woord: „Hebt uwe vijanden lief" na te leven. De raadsheer weet het verbanningsbesluit te doen intrekken, onderzoekt Luthers geschriften, en is in Zerbst met de timmerman één der eersten, die het door de Hervormer in het Duits vertaalde N.T. in bezit heeft. Een bepaalde strekking heeft dit verhaal niet, toch is het leerzaam; alleen trof het ons, dat van gebed en gebedsworsteling weinig wordt bemerkt. De vorm is vlot. We achten het een leerzaam levendig verhaal en bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 4, 61 blz.
Prijs f 0,75; geïll.; jongens- en meisjesboek, 10-12 jaar.
Inhoud: Een eenvoudig verhaal, ons vertellende de gang der Hervorming in de Duitse steden. De timmerman van Zerbst treedt moedig tegen de aflaathandel van Tetzel op en trotseert alles terwille van de waarheid. Verbannen wordt hij uit Zerbt om zijn moedig optreden en zijn openlijk getuigen voor Luther en de Hervorming. De Heere is echter met het gezin. Op wonderlijke wijze komt hij te Waldbach, waar hij woning, werk en brood vindt. Zijn grootste vijand uit Zerbst om zijn moedig optreden en zijn open-Waldbach bij hem verpleegd en dit leidt er toe, dat hij weer in ere hersteld wordt.
Conclusie: De taal is eenvoudig. Het boekje laat zich goed lezen en is boeiend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De timmerman van Zerbst , druk 5, 61 blz.
prijs 90 ct; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 j.
Inhoud: Een verhaal uit het begin van de Hervorming in Duitsland. Het beschrijft ons de komst van Tetzel en de bestrijding door Mahler, de timmerman. Wanneer Luther later op weg naar Worms door Zerbst komt, wordt hem door Mahler wijn aangeboden. Deze wordt daarop uit de stad verbannen. Later wordt van von Hagenbach, die de oorzaak van de verbanning was, bij een roofoverval zwaar gewond en in het huis van Mahler liefderijk verpleegd. Na zijn terugkeer in Zerbst weet von Hagenbach de verbanning ongedaan te maken en keert het gezin van de timmerman terug. Inmiddels heeft Luther het N. Testament in het Duits vertaald en tot grote vreugde van de timmerman bezat von Hagenbach ook een exemplaar. Strekking: Dit boek toont ons de grote moeilijkheden, die men als aanhanger van Luther moest ondervinden.
Conclusie: Een goed boek. Dit toont ons wel de 5e druk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.