Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L. Schoolland

De gulden, die in het laantje lag, druk 1, 38 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Beppie heeft baar spaarvarken gebroken, waarin een gulden zat, die ze van grootvader heeft gekregen. Ze is bang, dat moeder het zal merken. Ze wil de gulden naar grootvader terug brengen, maar verliest hem. Grootvader vindt de gulden in het laantje, maar weet niet van wie hij is. Op de zendingsavond komt het uit, dat Beppie stout is geweest. Ze geeft haar gulden aan de zending. Strekking: We moeten de zending steunen. Ondeugende meisjes moeten bedenken, dat ze vader en moeder en bovenal de Heere geen verdriet mogen doen. Ons kwaad moeten we goed maken.
Conclusie: Meisjes van 7 en 8 jaar zullen dit verhaaltje wel mooi vinden. Voor zover dit verhaaltje een poging doet om de zending in de belangstelling aan te bevelen, is het wel geslaagd.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

De gulden, die in het laantje lag, druk 1, 38 blz.
Zondagsschoolboekje over de pekelzonden van een jong kind. Dit soort boeken werd tot in de jaren`50 en '60 nog in hele series vervaardigd. Het waren DE kadootjes bij een (zondags)school-kerstviering. Beppie van acht breekt bij het spelen haar spaarpot. Moeder is niet thuis en het kind, bang voor straf, besluit in haar angst naar opa te gaan. Opa die altijd alles begrijpt. De gulden die in haar spaarvarken zaten die ze trouwens van opa kreeg, is bij hem veilig bewaard. Maar op weg naar opa, komt een vreselijk beest op haar af, een geitje. In haar vlucht verliest het kind het geld. Of dat alles nog niet erg genoeg is, blijkt opa niet thuis te zijn. Van streek komt het kind weer thuis, gelukkig net voor haar moeder. Als die haar vraagt: "Heb je goed op het huis gepast?" bezwaart Beppie haar zieltje ook nog met een leugen. Ze zegt: "Ja, moeder." Ontkenning is nu eenmaal de eerste verdediging. "Ze kan niet slapen. Ze heeft kwaad gedaan. Moeder weet het niet. Vader en grootvader ook niet. Maar de Here weet het wel. De Here heeft alles gezien. Daar wordt Beppie nog banger van.Intussen heeft opa, op weg naar huis, in het laantje de gulden gevonden. Hij laat hem zien aan agent Vos, want opa is een eerlijk man. Niemand heeft zich nog gemeld als verliezer, zegt de politieman. Grootvader mag de gulden dus eerst houden. De ellende stapelt zich op voor Beppie. Op school wordt op de kinderen een klemmend beroep gedaan geld mee te nemen voor de zending. "En kijk ook maar eens goed in je spaarpot," zegt de juffrouw er bij. Ze krijgen een bruin zakje mee dat gevuld weer moet worden ingeleverd. De kinderen roepen om strijd dat ze elk minstens een gulden uit hun spaarpot zullen halen. Beppie is de wanhoop nabij... Ze durft niet met het zakje thuis te komen, want dan gaat moeder vragen stellen over de spaarpot en de gulden die er niet meer is. Zonde op zonde stapelend, verdonkeremaant Beppie het zendingszakje. Vanzelfsprekend komt alles uit. Beppie moet opbiechten het zendingszakje te hebben weggegooid. Maar daarmee heeft ze "de Here Jezus bedroefd," zegt moeder. In tranen worden de zonden opgesomd: ze heeft de spaarpot gebroken, de gulden verloren, het huis verlaten toen het niet mocht, het zendingszakje niet ingeleverd... Nu gaat opa een lichtje op en hij komt met de gulden op de proppen. Moeder weet er de juiste bestemming voor. "Nu heb jij niets voor de zending kunnen geven." Dus offert Beppie haar gulden voor de "arme bruine kindertjes." De Here kan haar weer vergeven. Schuld en boete in zakformaat.En opa denkt:"Morgen koop ik een groen spaarvarken en daar doe ik wat in. Nee,geen gulden, maar wel een kwartje." Opa is een wijs manMet een kwartje de wererld rond, Toos M. Saal-Zuurveen, 1999, 1955
J.L. Schoolland

De gulden, die in het laantje lag, druk 1, 38 blz.
Een simpel verhaaltje, aardig voor protestantse kinderen, maar buiten de sfeer van het katholieke kind, schreef J.L. Schoolland. De titel is De gulden, die in het laantje lag. Beppie heeft voor haar verjaardag een spaarvarken gekregen en grootvader heeft er een gulden in gedaan. 't Varken valt stuk en op haar weg naar grootvader verliest Beppie haar gulden. Wanneer er op school geld wordt ingezameld voor de zending, durft zij het zakje thuis niet afgeven, omdat het verlies dan uit zal komen. Alles loopt goed af, doordat opa de gulden vindt. I.v.m. de zending voor onze jonge lezertjes niet begrijpelijk genoeg (er wordt bijv. een film afgedraaid in de kerk). Overigens goed verteld. (f 0,55)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.