Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

De list van bootsman Krijn, druk 1, 62 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Matthijs Verheule maakt als bootsjongen zijn eerste zeereis naar Zuid-Amerika. Op de thuisreis gaat het schip waarop hij vaart ten onder door brand. Hij wordt met bootsman Krijn opgepikt door een kaperschip. Een aanval door de bemanning ervan op een Nederlands schip weten ze te verijdelen, zelfs de kaper in handen te spelen van de Nederlander. Zodoende komen ze zelf met de buitgemaakte kaper veilig in het vaderland terug. Strekking: Duidelijk blijkt het belang van de sfeer waaraan we onze kinderen toebetrouwen, maar uiteindelijk kan alleen de Heere uitredding geven.
Conclusie: Een goed boek uit de tijd van de 80-jarige oorlog. De jongens zullen er van smullen en ze kunnen er ook nog iets uit leren.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De list van bootsman Krijn, druk 1, 62 blz.
5 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-13 j. Thijs maakt als scheepsjongen zijn eerste reis onder de hoede van de schipper van "de Gouden Leeuw" en vindt aan boord een betrouwbare scheepsvader in bootsman Krijn. Na verschillende belevenissen bereiken ze de Suriname-rivier. Op de thuisreis breekt aan boord brand uit, die men niet baas kan. Het schip gaat verloren door een ontploffing van het buskruit. Zij worden opgepikt - Thijs en de bootsman - door een kaperschip. Als men een Hollandsch schip veroveren wil, stelt bootsman Krijn de eis: overgave of anders zal hij een vat buskruit ontsteken dat hij reeds klaar heeft. Op voorwaarde van vrije aftocht in de boten geeft de piraat zich over. Op het Hollandse schip keren zij behouden weer in het vaderland. De uitvoering is goed, de plaatjes niet erg frappant. Dat wij in Gods hand geborgen blijken onder alle gevaren, en dat de Here het gebed hoort, komt in dit boekje goed uit. Dit vertrouwen op Gods voorzienigheid zonder meer is eenzijdig en goedkoop. De naam van de Here Jezus komt in het boek niet voor. Ook is het thema rijkelijk afgezaagd. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

M.C. Capelle

De list van bootsman Krijn, druk 2, 62 blz.
prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Matthijs maakt zijn eerste zeereis met de "Gouden Leeuw". Hij maakt al de narigheden van zo'n eerste zeereis mee. Hij maakt echter ook iets mee dat hij zijn leven niet zal vergeten. De "G.L." vliegt in de lucht. Er was brand uitgebroken. Op de mast redden bootsman Krijn en Matthijs hun leven. Ze worden "opgepikt" na enkele dagen door een zeerover. Op listige wijze west Krijn hun leven te redden. Strekking: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste Koning beveiligd.
Conclusie: Een echt jongensboek op boeiende wijze geschreven. Een variant op een bekend thema. Duidelijk tekent de schrijver Gods wonderlijke leiding in het leven van deze mensen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.