Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. van der Roest-Kleinmeijer

De rode ballon, druk 1, 46 blz.
5 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-10 j. Jantinus heeft geen kwartje om mee te kunnen doen aan de ballonwedstrijd. Moeder is ziek; er kan voor hem geen kwartje af ... Hij is er o zo boos om. Gelokt door de muziek gaat hij toch naar de speeltuin. Daar krijgt hij z'n kans. De rode ballon van Ineke, 'n bakkersdochtertje, ontglipt haar en komt precies bij Jantinus terecht! Hij pakt 'm, doet net of hij 'm gekocht heeft al weet hij, dat die rode van Ineke is ... Maar z'n geweten laat hem niet met rust. Door allerlei verwikkelingen heen, komt hij tot eerlijke bekentenis. Een eenvoudig gegeven, dat prettig, vlot verteld wordt. De grote mensen vangen de moeilijkheden goed op. Goed uitgevoerd. Gezellige plaatjes. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

T. van der Roest-Kleinmeijer

De rode ballon, druk 1, 46 blz.
Aantal blz. 46; le druk; prijs gebonden f 0,90; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Jantinus wint de eerste prijs met een ballon, die eigenlijk niet van hem was. Via een ongeluk komt de prijs toch bij het meisje, wier ballon het verst kwam. Strekking: Het kwaad wreekt zich en geeft een onrustig hart. Een zegen als we de zonde bekennen en vergeving vragen en ontvangen.
Conclusie: Aardig verhaal en wel vlot geschreven. Pedagogisch en godsdienstig goed en verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
T. van der Roest-Kleinmeijer

De rode ballon, druk 2, 46 blz.
prijs f 1,15 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Door ziekte thuis krijgt Jantinus geen kwartje om mee te doen aan de ballonwedstrijd. Hij pakt stiekum de losgeschoten ballon van een meisje en wint daarmee zowaar nog de eerste prijs ook. Maar 't gaat alles heel anders, dan hij denkt. Tenslotte erkent hij alles en laat de eerste prijs geven aan het meisje. Nu pas heeft hij echt rust en blijheid weergevonden. Strekking: God ziet alles, wat wij aan kwaad doen, hoe wij het voor de mensen ook trachten te verbergen. Een hart met rust is nog meer waard dan een mooie prijs, die eigenlijk gestolen is.
Conclusie: Goed boekje voor de kleinen van de zondagsschool. Er was wel wat meer gelegenheid geweest om de geestelijke strekking uit te werken, dan de schrijfster heeft benut. 't Behoeft geen preken te worden, maar iets meer had hier zeker gekund, en het boekje waardevoller gemaakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.