Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Bokma

De roofridder van Lodegem, druk 2, 94 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Willem, zoon van een vrije boer in het Zutfense, wordt ten onrechte gevangen genomen door heer Herman te Voorde. Diens dochter wordt ontvoerd door de roofridder van Lodegem. Dank zij de moed en schranderheid van dezelfde Willem, wordt Aleid te Voorde op zeer avontuurlijke wijze bevrijd. Na een moeitevolle belegering, waarbij Willem zich opnieuw onderscheidt, wordt 't roofnest met de grond gelijk gemaakt. Willem wordt tot ridder geslagen. Strekking: In de ruwe middeleeuwen heeft het christendom een zegenrijke invloed gehad op de barbaarse zeden. Lijfeigenen en horigen, wier lot vaak ondraaglijk was, ervoeren wat het praktische christendom ook voor het maatschappelijk leven van die tijd betekende.
Conclusie: Een boek waarnaar de grotere jongens gretig zullen grijpen. Terecht. De schrijver weet niet alleen op boeiende wijze een romantische sfeer te scheppen, maar al keuvelend deelt hij een schat van historische kennis mee. Een echt christelijk boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.