Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

De tulband, druk 1, 16 blz.
Een verwend jongetje van negen jaar vraagt op zijn verjaardag aan zijn tante een roomtaart(!) Tante besluit aan dat verzoek gevolg te geven, maar de taart mislukt en nu stuurt ze een tulband. Hierin verbergt ze een biljet van tien gulden. Maar Anton is teleurgesteld en wil er geen stuk van eten. Boos loopt hij de deur uit en luistert het gesprek van twee arme jongens af. die o.a. ook over tulband praten. Anton besluit hun een pleizier te doen en schenkt hun zijn gebak. Dankbaar gaan de jongens naar huis en daar wordt ook het geld gevonden. Hoewel moeder dringend om tien gulden verlegen is, brengt zij het terug, maar Anton's moeder zegt, dat zij het behouden mag. Dat is een uitkomst! Dit boekje is er een uit de Gerdes-serie. De firma Bredee geeft een serie van 12 boekjes uit, elk groot 16 blz., klein formaat, met kleurigen omslag, allemaal verhaaltjes van den bekenden schrijver E. Gerdes. Ze zijn ongeveer allen van hetzelfde slag, van heel arme stakkers, die door brave rijke menschen geholpen worden, van ondeugende kinderen, die straf krijgen en van brave, vrome kindertjes, die gezegend worden. De geschiedenissen zijn doorvlochten van stichtelijke beschouwingen, teksten en psalmversjes. De stijl is niet altijd even kinderlijk en de taal, die de schrijver den menschen en kinderen in den mond legt, zal wel niet aan het dagelijksch leven ontleend zijn. 't Beste wat aan Gerdes' pen ontvloeide, zijn deze verhaaltjes niet; de boekjes zijn versierd met een klein plaatje; de druk is goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921