Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

De musketier van den prins, druk 1, 163 blz.
Leeftijd 11-14 jaar. Een boek voor onze jongens, om van te smullen. Een jongen, die dit boek leest, gunt zich geen tijd om te rusten. Op boeiende wijze wordt ons beschreven, hoe Gerard van Bergen, zoon van den bekenden turfschipper van Breda, zijn plicht vervulde als lijfsoldaat van Prins van Oranje en later van Prins Maurits. Zijn plichtsbesef en Vaderlandschliefde bezorgde hem groot vertrouwen bij de beide Prinsen. Ook zijn vriendschap met van Reijds, klerk bij den Prins, waardoor Gerard van vele onderhandelingen op de hoogte was. Spannend is de geschiedenis als het gaat over Nardus, den spion. Niet minder de inneming van Breda. We hebben allen lof voor dit schitterende werk, waarin zoo echt uitkomt: God, Neerland, Oranje. Een degelijk christelijk boek, waard in groote getalen uitgegeven te worden. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Hugo Kingmans

De musketier van den prins, druk 2, 163 blz.
Een kloek historisch verhaal over de verrassing van Breda. Een hoofdrol speelt Adriaan van Bergen, van Leur, turfschipper voor het kasteel, die het plan tot de verrassing uitdacht, met groote dapperheid en onverstoorbare kalmte, óók in de hachelijkste omstandigheden, ten uitvoer bracht en door de Staten en den Prins daarvoor beloond werd. Een bladzijde uit den gouden tijd onzer geschiedenis, die altijd levend blijft. Vooral om zijn kostelijke strekking onverdeeld aanbevelenswaardig: de kracht en de zegen van het kinderlijk geloofsvertrouwen op God. Schipper Van Bergen en zijn vrouw zijn voorbeeldige Christelijke ouders. Zulk een gezin mag onzen tijd tot spiegel worden voorgehouden van vaderlijk gezag, moederlijke Godsvrucht, kinderlijke liefde en onderdanigheid. En de kracht van het Christelijk beginsel openbaart zich in hun handel en wandel, verrassend en beschamend. De vrij onbeduidende klompenmaker en zijn praatzuchtige vrouw vormen den donkeren achtergrond, die het voortreffelijk gezin van den turfschipper des te beter doet uitkomen. Gerardus van Bergen, de musketier van Prins Maurits, en de spion en verrader Nardus van den klompenmaker, zijn scherpe tegenhangers. 't Is een boek, dat prikkelt en staalt. De jongens zullen het evengoed driemaal als één keer lezen. Voor jong en oud een voortreffelijk geschenk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Hugo Kingmans

De musketier van den prins, druk 3, 163 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Dit is een bewerking van het historische feit uit 1590. De verrassing van Breda door een turfschip. We maken kennis met het gezin van Adriaan van Bergen, den turfschipper. Het leven van Prins Maurits wordt ook aangehaald. De dood van Prins Willem van Oranje en de volgende jaren worden zoo beschreven, dat wij zien hoe de strijd om onze geloofsvrijheid een moeilijke bange worsteling is geweest. Algemeene op- of aanmerkingen: Hugo Kingmans heeft ons mooie boeken gegeven. Toch is dit niet het mooiste van hem. Zeker, 't is goede historische lectuur, maar 't had wat positiever kunnen zijn. Onze jongens zullen het echter zeker graag lezen. Taal en stijl zijn heel goed en uiterlijk is het boek uitstekend verzorgd: Daarom:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Hugo Kingmans

De musketier van den prins, druk 4, 161 blz.
G.K.C.B. 29 t.d.t. Een kloek historisch verhaal over de verrassing van Breda. Een hoofdrol speelt Adriaan van Bergen, van Leur, turfschipper voor het kasteel, die het plan tot de verrassing uitdacht, met groote dapperheid en onverstoorbare kalmte, óók in de hachelijkste omstandigheden, ten uitvoer bracht en door de Staten en den Prins daarvoor beloond werd. Een bladzijde uit den gouden tijd onzer geschiedenis, die altijd levend blijft. Vooral om zijn kostelijke strekking onverdeeld aanbevelenswaardig: de kracht en de zegen van het kinderlijk geloofsvertrouwen op God. Schipper Van Bergen en zijn vrouw zijn voorbeeldige Christelijke ouders. Zulk een gezin mag onzen tijd tot spiegel worden voorgehouden van vaderlijk gezag, moederlijke Godsvrucht, kinderlijke liefde en onderdanigheid. En de kracht van het Christelijk beginsel openbaart zich in hun handel en wandel, verrassend en beschamend. 't Is eén boek, dat prikkelt en staalt. De jongens zullen het evengoed driemaal als één keer lezen. Voor jong en oud is dit dikke boek een voortreffelijk geschenk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941