Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHans Rowaan

De uilenjacht, druk 1, 45 blz.
prijs f 0,80 gebonden; jongensboek.
Inhoud: 4 jongens gaan op uilenjacht. Eén van de jongens raakt beklemd in een holle boom. Door de brandweer wordt hij uit zijn benarde positie bevrijd. Met de brandweerauto rijdt het viertal naar het dorp terug. Strekking: Ondoordachte kwajongensstreken hebben soms lelijke gevolgen.
Conclusie: Een onwaarschijnlijk verhaal. Hier en daar wordt God er even "bijgehaald". Op een daad, waarvan de jongens weten, dat die verkeerd is, volgt geen straf.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
Hans Rowaan

De uilenjacht, druk 1, 45 blz.
Dat er ook in het boekje van Hans Rowaan van dieren sprake is, blijkt al uit de titel : De uilenjacht. De meester heeft op school zo mooi over uilen verteld, dat een groepje jongens besluit, een paar van die vogels te gaan vangen. Maar de jacht mislukt : een haalt een nat pak en een ander raakt beklemd in een holle boom. De brandweer komt er zelfs aan te pas om alles goed te laten aflopen. Een aardig verhaal in kinderlijke trant met een godsdienstig accent op de juiste plaats. De tekeningen zijn wat primitief.(geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.