Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

De schriften van Gonnie de Bruin, druk 1, 146 blz.
Prijs f 2,25; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek. Strekking: Gonnie vertelt van de lotgevallen van de examenklas van de U.L.O., waarin zij zelf een zeer belangrijke rol vervult.
Conclusie: Te Merwe vertelt in de inleiding het ontstaan van dit boekje. In alles kunt ge merken dat het nog geen vakwerk is. Er staan wel aardige stukken in, maar het geheel kan niet bekoren. Voor Zondagsschoolkinderen is het heel niet geschikt. Maar het boekje mist ook de rijpheid om het zonder voorbehoud voor oudere kinderen aan te bevelen. Gonnie staat zelf nog te veel in het middelpunt. Zij moet ook van haarzelf nog afstand nemen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De schriften van Gonnie de Bruin, druk 3, 189 blz.
prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongens- en meisjesboek, leeftijd 14-15 jaar.
Inhoud: Dagboek van een Ulo-leerlinge, een pittig en eerlijk meisje, dat in de examenklasse zit en als ze geslaagd is, in opleiding gaat voor apothekersassistente. Strekking: Van grote waarde is de chr. levenshouding der ouders, die aan de kinderen een verstandige opvoeding geven. Karakters worden goed getekend.
Conclusie: Een uitstekend boek, maar behalve dat het geen kerstfeestlectuur is - wat niet zo'n bezwaar is - staat het op een trap van ontwikkeling, waar zondagsschoolkinderen nog niet aan toe zijn. Voor de kinderen niet aanbevolen, maar voor "helpsters" of beginnende "leidsters":
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De schriften van Gonnie de Bruin, druk 4, 189 blz.
6 t.d.t. Een goed geslaagd christelijk meisjesboek is "Gonnie" geworden, dat voor bibliotheken zeer kan worden aanbevolen. Maar voor zondagsscholen is het beslist ongeschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

H. te Merwe

De schriften van Gonnie de Bruin, druk 4, 189 blz.
prijs f 1,50 (pocketboek); jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een soort dagboek van Gonnie de Bruin, een leerlinge vierde klasse Ulo, die ons vertelt van haar belevenissen thuis en op school met haar leraars zowel als met haar klasgenoten. Als ze voor haar eindexamen geslaagd is; gaat ze verder leren voor apothekersassistente.
Conclusie: Gonnie is een pittig meisje. Eén met karakter. En ook met de begeerte in het hart om in 's Heeren wegen te wandelen. Haar ouders geven haar een positief-christelijke opvoeding. Een boeiend. ongedwongen, levensecht verhaal. Met jeugdliefdes incluis. Meer geschikt voor wat oudere lezers dan onze zondagsschoolleerlingen. Maar voor die dan ook:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.