Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Roelink Jr.

Vlissinger Michiel, druk 1, 93 blz.
prijs f 1,20; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hierin wordt beschreven het leven van M. A. de Ruyter i.v.m. de herdenking van zijn 350e geboortedag. Strekking: Geschreven voor ouderen.
Conclusie: Niet geschreven voor kleine kinderen, beter voor grote mensen. Evenwel een mooie beschrijving van het leven van onze Michiel, die beschreven wordt als een eenvoudig, plichtsgetrouw man in de vreze Gods.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
J. Roelink Jr.

Vlissinger Michiel, druk 1, 93 blz.
De 24ste maart van dit jaar was het 350 jaar geleden dat Michiel Adriaanszoon de Ruyter geboren werd. Naar aanleiding van deze herdenking werd door Dr. J. Roelink voor de jeugd het boekje Vlissinger Michiel geschreven. Het bevat zijn bekende heldenfeiten, belicht zijn vaderlandsliefde en Godsvertrouwen en doet dit in nogal stimulerende taal. Jammer dat hier de oude dwaling weer opnieuw wordt opgerakeld, als zou onze nationale vrijheidsstrijd van de 16de en 17de eeuw een religie-strijd zonder meer zijn geweest. Buiten deze passage is het werkje geschreven in een voor katholieke kinderen niet-storende protestantse geest. Het kan dus gerust ter lezing worden gegeven. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

J. Roelink Jr.

Vlissinger Michiel, druk 2, 91 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het leven van M. A. de Ruyter, onze grootste zeeheld. Een leven van een oprecht en getrouw man. Strekking: Een historisch verhaal, waarin de eenvoud en godsvrucht duidelijk uitkomen.
Conclusie: Voor de oudere kinderen geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.