Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

De schuur van Martin Hillen, druk 1, 150 blz.
G.K.C.O. (Cart. band) 15 t.d.t. 70 cent.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Heleen

De schuur van Martin Hillen, druk 1, 150 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Martin Hillen kan het niet vinden met zijn vader. De jongen wil meer grond ontginnen, maar z'n vader acht de tijd daarvoor niet geschikt. Martin verhuurt zich in de stad als groentenjongens. Spoedig is hij daar weggejaagd. Tenslotte komt hij bij een groentenkweeker. Een vroegere kameraad, de z.g.n. "kwaje", zit hem dwars. Op een avond, wanneer hij de dochter van zijn baas tegenfietst, krijgt hij met dezen oneenigheid. Gewond komt hij nu bij z'n baas te liggen. Nu komt het ook weer in orde met z'n ouders, die Martin sinds zijn vertrek niet meer ontmoet heeft. De oude grootmoeder is getuige van zijn terugkeer. Ontroerend is het wederzien van grootmoeder en kleinzoon. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, echt naar het leven geteekend. De jongens zullen het met graagte lezen. Jammer, dat het woord Heer altijd wordt genoemd. Het is een boek met veel opvoedkundige waarde. Martin en zijn vader hebben beiden geleerd. Behoudens deze aanmerkingen
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Heleen

De schuur van Martin Hillen, druk 2, 151 blz.
G.K.C.B. 18 t.d.t. In dit frissche boek neemt weliswaar de schuur van Hillen een bepaalde plaats in, maar toch niet zoo, dat de titel gerechtvaardigd is. Martin verlaat de school en wil boer worden. Oude Grootmoeder vertelt hem van al de moeilijkheden bij de heide-ontginning. Maar ze legt er den nadruk op, dat gebed in Gods gemeenschap de zwaarste taak gemakkelijk maakt. Het valt Martin niet mee, zijn hart zit te hoog; hij en vader hebben voortdurend conflict. Hij komt in gezelschap van verkeerde vrienden, gaat naar de stad als knechtje in een groentenhandel en heeft een geweldigen strijd tegen al de oneerlijkheden en knepen in den handel. Zelfs raakt hij in de handen der politie en na veel avonturen volgt de verzoening met zijn ouders. Het weerzien van grootmoeder, die voor hem is blijven bidden, is ontroerend. Grootmoeders dood vormt het einde van het boek. Deze figuur van Grootmoeder is met groote liefde geteekend en zeer aantrekkelijk als Christin in woord en daad. Een rijke paedagogische les wordt geformuleerd in Martins terugblik, als hij na zooveel omzwerving weer op de oude plaats terug is. „Toen ik ging, dacht ik jaren weg te blijven, om te laten zien, wat ik kon en wat ik wilde. Nu ben ik na vijf maanden al terug en ik heb niets anders geleerd, dan dat ik een groote dwaas ben." (blz. 146). Jammer, dat niet duidelijker aan het licht komt, dat deze dwaas zich waarachtig bekeert, Wij hadden den persoon van Christus gaarne meer in het middelpunt gezien. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941