Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.L. Pronk

De schout van Yerseke, druk 1, 134 blz.
prijs f 2,30 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In Yerseke wordt een hagepreek gehouden, wat aan de bezetters overgebriefd wordt. Een arrestatie volgt, de schout wordt opgepakt en in Middelburg gevangen gehouden. Zijn zoon Dolf, bijgestaan door de marskramer Louwen, weet dan met veel risico hem te bevrijden. Strekking: Het heeft een goede christelijke strekking. Wij wensen gaarne zulke lectuur voor onze jeugd. Want zij moet weten waarvoor onze vaderen hun bloed en leven gaven.
Conclusie: Dit boekje verplaatst ons in de tijd na de Hervorming, toen het nog heel wat kostte om werkelijk christen te zijn en de leer van de Bijbel aan te hangen, die door de Hervorming weer naar voren gebracht was. We lezen er van in dit verhaal. Op boeiende wijze wordt het ons verteld. Dit boekje heeft een goede christelijke strekking en is daarom geschikt voor onze Kerst-uitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
C.L. Pronk

De schout van Yerseke, druk 2, 134 blz.
prijs gebonden f 2,65; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: De schout van Yerseke organiseert een hagepreek op het erf van boer Wouters. Door verraad worden de schout, boer Wouters en diens vrouw gevangen genomen en opgesloten in het Steen te Middelburg. Met de hulp van een marskramer weet Dolf, de zoon van de schout, z'n vader uit de gevangenis te bevrijden, maar boer Wouters en z'n vrouw sterven de marteldood. Wanneer de verrader in handen van de ketters valt, wordt hij niet door hen gedood, omdat zij zich laten leiden door het gebod z'n vijanden lief te hebben. En de gevreesde inquisitieknecht veranderde later in een vurig prediker van het Evangelie. Na veel omzwervingen in Engeland en Emden keert de schout in zijn vaderstad terug, waar hij in z'n ambt hersteld wordt.
Conclusie: Een boeiend geschreven verhaal uit het begin van de 80-jarige oorlog van een goede godsdienstige strekking. Taal en stijl zijn goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.