Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

De vergelding , druk 4
Prijs ing. f 0.60; geb. f 0.85.
Dit verhaal beleefde reeds een derden druk, en spoedig zal ook deze verdwenen zijn. Daar staat de degelijke inhoud ons borg voor.
"De Vergelding" is een boekje, dat men niet gemakkelijk uit de hand zal kunnen leggen zonder het ten einde toe gelezen te hebben. En dat niet door allerlei onmogelijke, geheimzinnige tooneelen, die de aandacht spannen zonder voldoening te geven.
Integendeel, het lezen van dit verhaal zal een aangenamen, prettigen indruk achterlaten. De ontknooping, hoe verrassend ook soms, verbaast niet en wekt geen twijfel.
Aan kostelijke lessen voor onze jongens en meisjes beiden ontbreekt het niet. 'Het goede wordt hier in zijn aantrekkelijkheid, het kwade in zijn afzichtelijkheid, goed en natuurlijk geteekend, waardoor de vormende, opvoedkundige waarde van dit boeiend verhaal verhoogd wordt.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus