Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

De verloren zoon, druk 2, 136 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een zoon van een Urker visscher, Koen Pieters, loopt weg van huis en neemt dienst op de Brederode en vecht mee in den eersten Engelschen oorlog. Na ruim 6 jaar komt hij weer thuis. Op weg naar huis lijdt hij schipbreuk. Op wonderlijke wijze werden hij en zijn verloofde Maria Barendsz, alsook kapitein Barendsz zelve gered. En dezelfde visscher Meerlandsz, van wiens schip hij te Amsterdam was weggeloopen, brengt hem en Maria naar Urk, waar reeds kapitein Barendsz als een schipbreukeling, doch ook als een geredde, was aangekomen. Moeder en vader Berend Pietersz leven nog en samen danken zij den Heere, Die hun den verloren zoon als een geredde en dat ten volle, had teruggebracht, want Koen had den Heere leeren kennen. Wonderlijk zijn 's Heeren wegen. De mensch wikt, doch God beschikt. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt mooi verhaal voor onze jongens. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.