Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Schippers

De stem des bloeds, druk 1, 158 blz.
G. K. C. 0. 2 z. p. Schippers geeft hier een verhaal uit den Spaanschen tijd á la Gerdes, uit 1572. Barend Ulfersz schipper op de "Vrouw Jacoba", vaart met zijn beide zoontjes Dirk en Wibold, 8 en 4 jaar oud, na het sterven van zijn vrome vrouw, van Vlissingen naar Dordrecht, om de kinderen daar bij hun oom te brengen. Onderweg wordt hij door Spaansche schepen overvallen en doodgeschoten. De stuurman Maarten Vis weet het oudste kind te verbergen en na den aftocht der Spanjaarden met allerlei gevaren bij oom Arnold te brengen, waar het een degelijke, Geref. opvoeding ontvangt. Het jongste kind wordt door den Spaanschen overste, den edelen Don José de Vivaro, gered, naar zijn echtgenoote te Brussel gezonden, en later, als don José, gewond in den strijd voor Veere, naar Spanje moet terugkeeren, meegenomen en als aangenomen zoon in het R.-.K. geloof onderwezen en opgevoed. Achttien jaar later ontmoeten de beide broers elkaar weer bij een gevecht in de Iersche Zee, waar een Spaansch vaartuig, tot de Armada behoorend, door het sterke welbewapende koopvaardijschip van Maarten Vis in den grond wordt geboord. Een deel van het overgesprongen scheepsvolk wordt gered en gevangen genomen. Daaronder bevindt zich ook de jonge Fernan de Vivaro, die spoedig blijkt niemand anders te zijn dan Dirks verloren broeder Wibold. Herkenning volgt; Dirk en oon Arnold doen alles om Wibold in ons land te houden; doch de dankbaarheid aan zijn pleegouders drijft hem eerst weer naar Spanje terug, met het plan daar te blijven tot den dood van Don José en dan als Wibold Ulfersz weer te keeren. De uitvoering van dit boek is beter dan die van vorige Schippers uitgaven. De strekking is Schriftuurlijk. De Spanjaarden worden niet als duivels geteekend en de wandaden van de Geuzen worden niet goedgepraat. Voor de hoogere klassen, speciaal voor de jongens, aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935