Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Kederman

De oude Velders en zijn hond , druk 1, 24 blz.
Door tegenspoed verbitterd, leidt Jan Velders, tezamen met zijn onooglijken, mismaakten hond, een troosteloos en eenzaan leven, totdat de ontrouwe verloofde zijner jeugd, stervende in een armenhuis, hem haar zesjarig kleindochtertje aanheveelt. Aan dit kind is het gegeven de ijskorst te doen ontdooien, die zijn in den grond toch niet ongevoelig hart ompantserd hield. Het oud en toch altijd nieuwe verhaal van den zondaar, die tot zichzelven komt: eene strekking, die onze instemming heeft. - Evenals het verhaal, is, over het algemeen, de keus der woorden, alsmede de bouw der zinnen, eenvoudig en goed. Meisjes van een jaar of acht zullen het hoekje ongetwijfeld met genoegen lezen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908