Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.H. Been

De portier van de Langepoort, druk 3, 187 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor jongens van 10-12 j.; prijs: f 1.75 geb., f 1 ingen.
Korte inhoud: De portier van de Lange poort is Rochus Meeuwiszoon, die op z'n ouden dag nog een schamel loon moet verdienen als poortwachter in Den Briel. Hij komt in aanraking met een boerenjongen — Witte de With — die buiten Den Driel woont en die tot de Doopsgezinden behoort. Omdat hij als Doopsgezinde niet vechten mocht, liet hij zich door Ds Leo van Nieuwenhoorn doopen. Aan dezen Witte vertelt Rochus Meeuwiszoon het verhaal van de inneming van Den Briel en van het aandeel, dat hij daarbij gehad had door het openhakken van de sluis. Op dit verhaal, dat 71 blz. telt, volgt: „Een tooverstukje van Jan de Witt", waarin verteld wordt hoe De Witt het klaarspeelde, om zonder dat de Engelschen het merkten aan de Ruyter bevel le zenden uit de Middellandsche Zee naar Afrika te zeilen. Daarop volgt: Een Brielsche weesjongen. een kort verhaal en vervolgens in denzellden band: Van drie Jannen door L.A.B. Ulehake.
Beoordeeling: Prettige historische lectuur voor jongens van 10-14 jaar. Voor het 6e en 7e leerjaar. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930