Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Louwerse

De vos van Berkenheim , druk 4, 192 blz.
Belkum Bijzonderheden: Oorspr. werk, 4e druk, met titelplaat; geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 191 blz., prijs f0.65 ing.
Korte inhoud: Een historisch verhaal uit de eerste regeeringsjaren van den Hollandschen graaf Willem II, Roomsch-Koning; zijn strijd tegen keizer Frederik van Duitschland en diens zoon Koenraad; de inneming van de stad Aken en de Kroning aldaar; de vernietiging van twee roofsteden. De Vos van Berkenheim is hier Ogier, die van twee walletjes tracht te eten door èn den Keizer èn den Graaf tot vriend te willen houden.
Beoordeeling: In dit historisch verhaal zit geest en leven, 't Is vol humor en romantiek. Al ontbreekt het Christelijk element niet geheel, van veel beteekenis is bet niet. Louwerse wil neutraal blijven; dat blijkt uit al zijn boeken. Toch heeft het verhaal voor de hedendaagsche jeugd nog déze waarde, dat haar historische kennis betreffende het tijdvak der middeleeuwen verrijkt wordt. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930