Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

De vijand verdreven , druk 1, 71 blz.
prijs gecartonneerd f 2,75; jongensboek, 12 รก 13 jaar.
Inhoud: Een historisch verhaal uit de 80-jarige oorlog. Er wordt in verteld hoe na menige teleurstelling Middelburg van het Spaanse juk wordt bevrijd. Een boek van worsteling en uitredding, van wraak en vergeving. Strekking: Enkele drukfouten. Wat stijl betreft niet altijd even vlot. De illustraties zijn niet zo aantrekkelijk. Wat inhoud en strekking betreft te aanvaarden als een behoorlijke vertelling.
Conclusie: De prijs van f 2,75 voor een boekje van even 70 blz. is wel wat hoog en gezien alles bezwaarlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.