Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Uitewaert

De schippersjongen van Nieuwpoort, druk 3, 173 blz.
prijs f 16,50, geb., geïll. met enkele mooie zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens van 10 jaar en ouder.
Inhoud: Gerrit van Dam - de hoofdpersoon -woont in Nieuwpoort, een fraai stadje aan de Lek tegenover Schoonhoven. Zijn vader is beurtschipper op Rotterdam. Evenals z'n vader is Gerrit een vurige Oranjeklant. Ook in Nieuwpoort waren 2 groepen: Patriotten (keezen) en Prinsgezinden. Door een vechtpartij moet Gerrit Nieuwpoort uit. Hij komt in dienst bij beurtschipper Bouman in Schoonhoven, die op Utrecht vaart. Per week mag Gerrit 1 avond in Nieuwpoort komen. Tijdens zo'n avond helpt hij 2 prinsgezinde boeren uit Goudriaan, die in Nieuwpoort gevangen zitten, bevrijden. Daarbij wordt hij zelf gepakt en komt in de cel terecht. Op een wonderlijke wijze kan hij ontsnappen. Ternauwernood weet hij aan zijn achtervolgers te ontkomen, als hij 's nachts de Lek overroeit en via Lopik en Lexmond in Schaick bij Leerdam terechtkomt bij zijn oom Albert Kok. Hier werkt hij een paar jaar als boerenknecht. Als ruiter in het leger van de Pruisen helpt hij daarna ook Nieuwpoort bevrijden van de Patriotten. Gerrits vader wordt benoemd tot Schout van Nieuwpoort en Gerrit wordt beurtschipper op vaders schip.
Conclusie: Dit jaar - 1983 - is het 700 jaar geleden dat Nieuwpoort stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid hiervan is dit boeiende boek uitgegeven. Het is een uitermate leerzaam en spannend verhaal over een belangrijk, maar ook weinig bekend tijdvak uit onze vaderlandse geschiedenis (18e eeuw). Tevens is het een boek met een goede godsdienstige strekking. De in het boek genoemde personen hebben allen omstreeks 1785 in Nieuwpoort geleefd, zoals door de archieven wordt bevestigd. Behalve de bovengenoemde, kom je plaatsnamen tegen als: Ter Gouw, Berkou, Cabauw, Graafland, Willige-Langherack, Benschop, Gorkum, Vianen. Voor ieder, maar zeker voor jong en oud in Nieuwpoort en wijde omgeving:
Eindoordeel: warm aanbevolen W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.