Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. de Haan

De torenklok zweeg ... , druk 1, 98 blz.
G.K.C.B. 12 t.d.t. Uit de ondertitel: „de mislukte overrompeling van Sluis", blijkt al, dat we met een historisch verhaaltje te doen hebben. Het is een episode uit de 80-jarige oorlog. Maurits heeft in 1604 het stadje bezet. De Spanjaard zou Sluis graag terug hebben, maar het onder water gezette land maakt dit haast onmogelijk. Toch weet Du Terrail, een Franse onderbevelhebber van Spinola, dank zij een paar gedeserteerde Spaanse soldaten, die een keurkorps Walen door het water bij de stad brengen, bijna zijn doel te bereiken. Door „een toeval" (de torenklok is 's nachts blijven stilstaan) en het cordate optreden van een Engelse hopman wordt de aanslag op het nippertje verijdeld. En „zo werd Sluis gered". Royaal formaat, stevig papier. Spannend van inhoud, zonder sensationeel te worden. Mooi behandeld is de figuur van de jonge boer Nelis, die een vurige haat heeft opgevat tegen de Staatse bezetting en speciaal tegen de Engelse hopman. Deze heeft hem op verdenking van brandstichting laten opsluiten. Bij de overrompeling worden betere gevoelens in hem wakker en redt hij zelfs het leven van deze hopman. Wij noteerden negen ordinaire en vulgaire termen. De schrijver heeft zulk jargon heus niet nodig. Hij hoeft dit soort taal niet te gebruiken, om de jongens te boeien. Hij maakt het er niet beter mee. 't Is goed de jongens een jongen te worden, maar niet beneden het peil van beschaving! Een bepaald evangeliserende strekking wordt hier gemist. Toch is dit boek met zijn conclusie: „Gods hand gaat over alles. Zijn macht is groot, zelfs in het kleine", een echt Christelijk boek, dat onder onze Zondagsschoollectuur een goed plaatsje verdient.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

J. de Haan

De torenklok zweeg ... , druk 1, 98 blz.
Prijs f 1,25; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de mislukte over. rompeling van Sluis. De Spanjaarden hebben door spionnage en verraad een plan in elkaar gezet om Sluis te heroveren. Klokslag 2 uur in de nacht zal van twee kanten een aanval worden ingezet. Maar de torenklok slaat niet, omdat de oude koster, die enkele nachten bij een kleinkind had gewaakt, vergeten was de klok op tijd op te winden en het nu in het donker ging doen, maar een vergissing maakte. De slapende bezetting van Oranje krijgt nu gelegenheid de vijand nog op tijd aan te vallen en te verdrijven.
Conclusie: pit boekje zullen de jongens graag lezen. Boeiend wordt de geschiedenis van de mislukte overval beschreven. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het de bewarende hand Gods is geweest, dat Sluis niet in handen van de Spanjaarden kwam. Het is goed, dat we zo de geschiedenis van ons vaderland leren lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
J. de Haan

De torenklok zweeg ... , druk 1, 98 blz.
J. de Haan geeft in De torenklok zweeg.... een historisch jongensboek over de mislukte overrompeling van Sluis in de Tachtigjarige oorlog. De uitgever schijnt het evenwel nodig te vinden zijn boeken voor katholieken onsympathiek te maken, in casu door een "ketterjagende" laffe Jezuïet. Ongeschikt voor katholieke lezers.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

J. de Haan

De torenklok zweeg ... , druk 2, 91 blz.
prijs f 1,50; gecartonneerd; jongensboek,
Inhoud: Een spannend verhaal uit de geschiedenis van de 80-jarige oorlog. Vergeefs is de verraderlijke poging van de Spanjaarden het stadje Sluis in te nemen. Als de torenklok maar geslagen had, het afgesproken teken van de vijand, dan zou de opzet de stad te overrompelen wel gelukt zijn. Maar de torenklok zweeg. Strekking: De mens wikt, maar God beschikt.
Conclusie: Dit goed geschreven boekje laat duidelijk uitkomen Gods uitreddende macht in de geloofsstrijd onzer vaderen. Geschikt om de historische belangstelling van onze jeugd op te wekken en te verdiepen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.