kinder- en jeugdboeken,zondagsschoolboekjes, zondagsschoolliedjes, zondagsschooolplaatjes
              

Algemeen


Bronnen


De boekjes zijn afkomstig uit een kleine eigen verzameling, de verzameling van Marchien Hof, ondergebracht in de

Zeeuwse Bibliotheek
, te Middelburg
en de verzamelingen van


van 't Lindenhout museum, te Neerbosch,


Gemeentearchief, te Kampen, waar het Callenbach-archief is ondergebracht,

Museum/Stichting Oud Nijkerk, te Nijkerk,


Bijbels Museum, te Amsterdam,


De Stichting Kinderboek Cultuurbezit, te Winsum,


De Stichting 't Oude Kinderboek, gevestigd in Het Stadshuus Lochem, Markt 3, 7241 AA Lochem.

Veel van de op deze website gepresenteerde boeken zijn in Winsum en Lochem aanwezig.

Met dank voor bijdragen van:
- Anne Aalders
- M.J. Aalders
- Henk Adamse
- Ingrid Alblas
- Gerrit Altink
- Arnold Arnoldussen
- Richard Backers
- Nico van Balen
- Corrie Balvers
- M. Bastiaan
- Vincent ter Berg
- A.J. van den Berg
- Hans Bergshoeff
- Tjalling Bergsma
- Hans Bergman
- Jur Bersee
- Henri Bik
- Dick Blanken
- Trudi Blomberg
- Henk de Boer
- Loes Boogaard
- Paula B÷mer
- Arjen Boon
- Nico Bos
- Wout den Breems
- Elly van den Brink
- Frans van den Broeke
- Corrie Broos
- Harrit Broos
- Jolanda Burer
- F.M. Cannegieter-van Hartingsveldt
- Joke en Bert Craanen
- Philip van Diemen
- Peter Dillingh
- C.J. Dingemans
- Titia Dragstra
- Johanna Dijkstra
- Menno van Eek
- Eveline Eelvelt
- Esther Elkerbout
- Diana Fransooijs
- Jan Freeke
- Tiny van der Gaag
- Gijs Gielen
- Era Gordeau
- Therese Gorris
- Adriaan Goudswaard
- Fiet en Joop Groenendijk
- Durkje Grondsma
- Ria de Groot-van Wijngaarden
- Jan Thijs de Haan
- Inge van der Have
- B.W. Haveman
- Thom van Hessen
- Fred van Heuveln
- Andries Hibma
- Pay-Uun Hiu
- Jan van Hoef, De Boekenhoeve
- Johan Hoogeveen
- Anko Huizinga
- Roel Idema
- Peter Jacobs
- Kees Janse
- Anne-Marie Jansen
- Alexander van der Kallen
- Geert Kerpel
- W.A. van der Klis
- J. Kol
- Pien en Ruud Kooistra
- Yolijn van der Krol
- Koolboeken, Ederveen
- Petra Koole-Laurman
- Henk de Kroon
- Wim Kruikemeier
- Els Kuiper-van der Vliet
- Jan Lafeber
- Els van der Land
- Art Lengkeek
- C.A. Maat
- Margreet en Jan Maljers
- Ad de la Mar
- Frida van Marle-Kemseke
- Hans Messelink
- Arnold van der Meulen
- Jan Middag
- Erik Mink
- Marinus Mol
- Ans Meijlink
- Ellen Mous
- Atie Niekel
- W.H.C. Noordhof-Smelik
- Jan Noorlandt
- Geert Nijland
- Gerard Nijmeijer
- A.H.T. Oosterling-Pijl
- Hans Pfauth
- Joop Plasmeijer
- Esther van de Pol
- Martin Pol
- Roel Pomp
- Hermine Pool
- J.J. Poutsma
- J.J. Pijpers
- Jack Reinders
- Bertus Remmerswaal
- Karin Reubsaet
- Maurits Reijnders
- Martien Roos
- Renata Rot-Wijngaard
- Eric van Rouwendal
- Alex Rozema
- G.J. de Ruiter
- Klaas Schipper
- Mirthe Sleper
- Gerda Snoep
- Jenny Spaargaren
- Lenie en Wim Stafleu
- Tineke Stals
- Albert Steenhuis
- Dick Stichter
- Frits Stoffels
- Han Stolk
- Coen van Straalen
- Hans Teljeur
- Hannie Tijman
- Pieter Verdonk
- Jacqueline van Vessem
- R. Vernimmen
- Aat Versteegt
- M.J. Vlaardingerbroek-de Jong
- Johan van Vliet
- Peter de Vos
- Heleen Vrijhof
- Koos van de Water
- Frans Wiegmans
- Attie van der Wiel
- Anna Wijmans
- Bas Wilschut
- Ria Winters
- Willem Wim
- Erny Witzenhausen-Decossaux
- Dik Wolthers
- Anja Woudstra-de Weger
- Arnold Zuiderent

Kinder- en Jeugdboeken, Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is. Een overzicht van deze boekjes is hier te vinden, aangevuld met christelijke boeken voor de oudere jongens en meisjes.
Voor een korte inleiding in dit type jeugdboeken zie: Marten Heijs, Protestants-christelijke jeugdboeken,Lexicon jeugdliteratuur, februari 1989.

Veel oude boekjes zijn helaas niet aanwezig in nederlandse bibliotheken. open overzicht


Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse kinderliteratuur in de periode 1845-1920 wordt verwezen naar de studie van Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.


Pas verschenen is het zeer informatieve boekje van de hand van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, De ware kindervreugd : een overzicht van de auteurs, illustratoren en uitgevers van de protestants-christelijke jeugdliteratuur in haar bloeitijd (1900-1970), Brevier uitgeverij, Kampen, 2015.

Een goede omschrijving van wat het kenmerk van een zondagsschoolboekje is, is moeilijk te geven. Volgens sommigen moet het boekje evangeliserend van karaker zijn en een bekering is ook gewenst. Een practische tip me een keer aangereikt door Peter de Vos is: Kijk naar de laatste bladzijde. Komt daar het woord God, Heere, Jezus, gebed of psalmzingen voor, dan heb je er een te pakken. En het blijkt voor 90% te kloppen.
Omdat zending ook een belangrijk thema was voor de zondagsscholen, zijn ook een groot aantal boekjes over de zending opgenomen. Ook is materiaal opgenomen meer geschikt voor de leiders van de zondagsscholen, zoals kinderbijbels, atlas van de bijbel, etc.
O.a. van de volgende uitgevers zijn boekjes opgenomen.


Uitgeverij J.M. BredÚe te Rotterdam


Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn


Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem


Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk


Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen


Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht


Uitgeverij La RiviŔre & Voorhoeve te Zwolle


Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam


Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage


Uitgeverij W.D. Meinema te Delft


Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen


N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom


Zoeken

Titel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Baas Brom
Baas Jan is een bovenste beste
Baas Klaas
Baas Theunissen of
Baasje
Babbeltje
Babbeltjes eerste schooljaar
Baboesjka blijft in Ivanovka
Badesiw, de schrik der wouden
Baggerjongens
Baje en haar kerkje
Bakvischland
Balderik de lijfeigene
Ballingen in Babel of kinderen des lichts
Ballingschap in St. Tropez
Bang Rietje
Bange dagen
Bange dagen
Bange dagen
Bange uren
Bange winter in Roemeni├ź
Bangerd en durf-al
Banierdragers der Vrijheid
Barbara
Barbie's avontuur
Barend en Lodewijk
Barendje en Annemieke
Barendje en de groene spechten
Barendje en het Hongaartje
Barendje en het nieuwe clublid
Barendje Engelen
Barendje gaat kamperen
Barendje gaat naar zee
Barendje maakt een schoolreisje
Barendje zit in angst
Barendje's kerstfeest
Bart Barlage in de residentie
Bart en Bobbie en het broertje
Bart en Henkie
Bart en Judith als detectives
Bart en Judith en het raadsel van nummer 5
Bart en Judith in groot gevaar
Bart en Judith weten nergens van
Bart en Lies
Bart en zijn hond Buckie
Bart Verdam
Bartho en de manege
Bartho en zijn vrienden
Bartje
Bartje
Bartje
Bartje en Martje
Bartje en Martje gaan vissen
Bartje omnibus
Bartje zoekt het geluk
Bartje, de waaghals
Barto, de drapeniersleerling
Bas
Bas aan het spelen
Bas bij de brandweer
Bas breekt zijn been
Bas en de bosbrand
Bas en zijn twee vrienden
Bas en zijn vrienden
Bas gaat naar zee
Bas gaat op schoolreis
Bas haalt zijn A
Bas heeft een boot
Bas wint een prijs
Bastiaan
Bastiaan de kleine Timorees
Bataksche sagen en legenden
Batava, het eiland in de Laak
Beatrijs
Beatrix en de drie vrienden
Bebbie en hare poesjes
Bede voor Abrahams nakroost
Bede's liefdefonds
Bedeja
Bedelaars
Bedezang voor Israel
Bedreigd, maar veilig
Bedtijd
Beer blijft bij Tim
Beertje
Behouden ook voor altijd
Behouden teelt
Behouden vaart
Behouwe vaart
Beiden behouden
Bekeering van drie Joodsche kinderen
Bekeering-geschiedenis van drie Joodsche kinderen
Beknopte geschiedenis der christelijke kerk
Beknopte levenschets van Dr. Martijn Luther
Belevenissen van Marlies Jagersma
Belijdenis en leven
Belle en het beest
Bello
Beloften
Beloofd is beloofd
Beloonde trouw en andere verhalen
Beloven en doen
Ben Adams in de geestenkloof
Ben Ali
Ben en Bram
Ben en Roef
Ben en zijn tamme kraai
Ben Hur
Ben je nog boos op mij?
Ben jij klaar voor het feest?
Ben jij soms de hond kwijt?
Ben, de fabrieksjongen
Ben-Hur
Ben-Hur
Benaia
Benauwde ogenblikken
Bennie Bengel en zijn vriendinnetje
Bennie en het vreemde land
Benno's barre tocht
Benty van Hooghvelden
Bep's kameraadje
Bep, de kip
Beppe knapt het op
Beppie en Jantje
Beppie en Joop
Beppie en Mientje
Beppie's kerstfeest
Beproefd, maar niet verlaten
Beproefde vriendschap
Beproeving en zegen en In de beste leerschool
Berenbonken en andere verhalen
Berend de spion
Berend de taveernehouder
Bericht van Lucas over Jezus en zijn gemeente
Bernard Palissy
Bernlef, de blinde bard
Bernulf, de zoon van Baarling
Bert en Wim en de bende van Guppestein
Bert en Wim en de schat van de ridder
Bert en Wim en het geheim van de goudmijn
Bert Fransen
Bert het hert
Bert in de bioscoop
Bert van de tuinbaas
Bert z'n Kerstvacantie
Bert, mijn jongen
Bertie's toekomst
Bertje en Boemi
Bertje en Rieneke
Bertje helpt de bloemenman
Bertje op de boerderij
Bertje, Annelies en de torenkraai
Bertje, wat ga je doen?
Bertus
Bertus en Bruno
Bertus Hazenberg of des Heeren trouwe zorg
Bertus toch!
Besmet gebied
Beste Ineke ...
Beste Vaêr
Bestevaer
Beter dan goud
Beter z├│├│
Betsy van Harpen en hare omgeving
Betsy's bijbel
Beweging om een driewieler
Bezint eer gij begint
Bianca
Bianka en de straatjongens
Bid en werk
Bid je mee tot onze Vader?
Bidden
Bidden helpt
Bidden met het evangelie
Bieke's levenslied
Big Ben
Bij 't wachtvuur
Bij Bleezer wordt het licht gerepareed
Bij de bron
Bij de bron
Bij de Long Toms van Ladysmith
Bij de marine
Bij de toren
Bij de vijver
Bij den haard
Bij God is geen ding onmogelijk
Bij God verkoren
Bij grootmoe blijven
Bij grootmoeder
Bij grootvader
Bij het baanwachtershuisje
Bij huis en van honk, deel 2
Bij huis en van honk, deel 3
Bij huis en van honk, deel 4
Bij huis en van honk, deel 5
Bij huis en van honk, deel 6
Bij huis en van honk, deel 7
Bij huis en van honk, deel 9
Bij mijn sparreboom
Bij oma in de kerstvakantie
Bij oma in de lente
Bij oma in de zomer
Bij oma in het boshuisje
Bij ons in de buurt
Bij ons thuis
Bij oom en tante
Bij oom Jakob
Bij oom Sjoerd
Bij tante Doortje
Bij tante op de boerderij
Bij tegenwind
Bij van der Goot
Bij-de-handje
Bijbel en zondagsschoolkind
Bijbel in vertelling en beeld
Bijbel thora voor kinderen
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor de jeugd
Bijbel voor het gezin
Bijbel voor kinderen, deel 1
Bijbel voor kinderen, deel 2
Bijbel voor kinderen, naverteld door
Bijbel-in-zicht
Bijbels ABC voot kinderen, met versjes
Bijbels vertelboek Nieuwe Testament
Bijbels Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 8
Bijbels vertelboek voor juniors, deel 1
Bijbels vertelboek voor juniors, deel 2
Bijbels vertelboek voor juniors, deel 3
Bijbelsch atlasje in kaarten en platen voor school en catechisatie
Bijbelsch Beeld Woordenboek
Bijbelsch dagboekje voor kinderen
Bijbelsch Platenboek
Bijbelsch Platenboek
Bijbelsch Platenboek
Bijbelsch prentenboek
Bijbelsch prentenboek
Bijbelsch prentenboek
Bijbelsch prentenboek
Bijbelsch prentenboek
Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, derde jaar
Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, eerste jaar
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 3
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 4
Bijbelsche geschiedenis
Bijbelsche geschiedenis in platen
Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen
Bijbelsche geschiedenis voor cathechetisch onderwijs bewerkt
Bijbelsche geschiedenis voor de katholieke jeugd
Bijbelsche geschiedenissen
Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
Bijbelsche geschiedenissen voor de jeugd vooral ten dienste van zondagscholen
Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen en huisgezinnen
Bijbelsche platen
Bijbelsche tafereelen voor school en huisgezin
Bijbelsche verhalen
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 1
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 10
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 11
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 12
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 2
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 3
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 4
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 5
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 6
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 7
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 8
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 9
Bijbelse geschiedenis
Bijbelse geschiedenis ( katholieke schoolbijbel)
Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters
Bijbelse platen
Bijbelse platen
Bijbelse spelen voor de jeugd
Bijbelse verhalen met plaatjes voor de kleintjes
Bijbelse verhalen voor jonge kinderen
Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes
Bijbelverhalen voor kinderen
Bijna
Bijna gepakt
Bijna gestrand
Bijna overtuigd
Bijna verdwaald
Bikkel zegeviert
Bilderdijk
Bilderdijk
Bileâm en de ingel
Billy
Binnen de paleispoorten
Binnen de paleispoorten
Binnen ijzeren muren
Bladzijden uit mijn leven
Blank en bruin
Blank om-een's dwaze daad
Blanke Flip en zwarte Fanny
Blauwbuis
Blauwe ogen
Blijde dagen
Blijde lichten
Blijde maken en Naar den hemel
Blijdschap na droefheid
Blijdschap na droefheid
Blijf bij elkaar
Blijf van dat hert af
Blikken in de hut van oom Tom, in de christen- en heidenwereld, om mij heen en in mijzelve
Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk
Blind Keesje
Blinde Frans
Blinde Gerard
Blinde Hendrik
Blinde Japie
Blinde Joseph
Blinde Machteld en haar zoon
Blinde vogels en blinde Klaartje
Bloed en tranen
Bloedrode wanten
Bloei, deel 10
Bloei, deel 3
Bloei, deel 5
Bloei, deel 6
Bloei, deel 8
Bloeimaand, deel 1
Bloeimaand, deel 3
Bloeimaand, deel 6
Bloeimaand, deel 8
Bloemen in 't moeras
Bloemen in het land
Bloemengeur
Bloemenkind
Bloemkrans
Bloemlezing uit de geschriften van wijlen Jasper Johannes Goes
Bloemlezing voor jong en oud
Blokpost 16
Bob
Bob
Bob mijn jongen
Bob, de strijder
Bobbie
Bobbie
Bobbie's zwerftocht
Bobo het Eskimojongetje in het land van sneeuw en ijs
Bochel Hannes
Bochel Hannes of vroege godsvrucht
Boektaï
Boele van het blauwe water
Boer Allaard Harms van Wedde
Boer Goffe en zijn afgod
Boer zonder land
Boer, wat zeg je van mijn kippen?
Boeren van Lobith
Boerencommando Omnibus
Boeven in Breedveld
Bokkie beleeft heel wat
Bomalarm in Europoort
Bomen jatten
Bommen-Berend in Groningerland
Bonar het melaatse batakjongetje
Bonisa
Bonkie
Bonkie wordt groot
Bont gezelschap
Bonte bloemen, deel 1
Bonte bloemen, deel 10
Bonte bloemen, deel 11
Bonte bloemen, deel 12
Bonte bloemen, deel 2
Bonte bloemen, deel 3
Bonte bloemen, deel 3
Bonte bloemen, deel 4
Bonte bloemen, deel 5
Bonte bloemen, deel 6
Bonte bloemen, deel 7
Bonte bloemen, deel 8
Bonte bloemen, deel 9
Bontje
Boodschap in de mist
Boodschappers in verre landen
Boogstraat en Balkstraat
Boomlust
Bootsgezellen van Boisot
Bootsman en galeislaaf
Booze Griet
Boris en Boris
Boris op de woonark
Boschviooltje
Boskinderen
Botsende krachten
Boudin
Bouke Bijlertsma
Bouke Bijlertsma of gezinnen op zorgvolle wegen
Boussard, de wakkere loods
Boven allen
Boven bidden, boven denken
Boven de starren
Boven hutten en paleizen
Bowie
Bowie gaat kamperen
Bowie in de premiere
Bowie's zoektocht in Engeland
Bowie, nacht op Monnikeneiland
Bram Boeye of de reis naar de maan in 2 uur-55 min-12 sec
Bram de zeeman
Bram en Aart op zomervaart
Bram en Ben op zee
Bram en de boog
Bram en het sleuteltje
Bram en Mieke
Bram en zijn vrienden
Bram Kersten's eerste zeereis
Bram Schelling
Bram Verhagen
Bram's ontdekkingstocht
Bram, Kareltje en het eenzame wiel
Brammetje
Brammetje Durf
Brammetje en zijn vrienden
Brammetje en zijn zorgen
Brand in boortoren 2
Brand in de stal
Brand op bestelling
Brand op de bloeiende heide
Brand!
Brandalarm in de nacht
Branding
Brandmerk
Brandtoren 'De Vlimmers'
Braziliaanse expeditie
Breedveldse jongens
Brengers van blijde boodschap
Brentz en de kip
Brieven aan een zieke jongen of het verhaal van de hond Max
Brieven aan God en aan Satan
Brieven uit een vreemd land
Brieven zonder antwoord
Broeder en zuster
Broeder en zuster of het wederzien na veertig jaar
Broeder en zuster, of de kracht van Gods genade
Broeders en zusters
Broer Bertie
Broers en zusters
Broers en zusters
Broertje
Broertjes kerstlied
Brommige Teun
Bromvlieg en vlindertje
Brood op het water
Broosmolen krijgt bezoek
Brudel op stelten
Bruggers
Bruid van Gen├Ęve
Bruine jongen
Bruno
Bruno Schinckel
Bruno van Joop
Bruno van Joop, deel 1
Bruno van Joop, deel 2
Bruun de beer
Buigen of breken
Buitenjongens
Bullie springt een gat in de grond
Bundel verhalen
Bunyan's Christenreis
Bunyan's christenreis voor de jeugd bewerkt
Burgemeester Bobbeldam en de geheimzinnige boosdoener
Burgemeester Bobbeldam en de lastige neef
Burgemeester tegen schout