Overzicht boekjes verschenen in de serie

als uitgaven van de Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam

Voor een kort geschiedkundig overzicht van het NBG

Zie ook artikel in Ouwe Bram leeft nog, jaargang 2, no. 2, 1997 Jeugduigaven van het Nederlands Bijbel Genootschap

Pdf_printvriendelijke versie (compact)Eeuwfeest
47 blz., [1ste druk 1914]
Medeauteur Aletta Hoog
Bandontwerper M.J. van Wijk


De Bijbel aan een ketting
15 blz., [1ste druk 1915]
Medeauteur Aletta Hoog


De Blijde Boodschap brengen
15 blz., [1ste druk 1916]
Medeauteur Aletta Hoog


Maarten Luther : vertelling voor kinderen
23 blz., [1ste druk 1917]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator M.J. van Wijk
Annotatie: Ook verschenen als: "Maarten Luther".
Annotatie: Druk 2, 1927; 3, 1958;


De wondere plant
15 blz., [1ste druk 1918]
Medeauteur W.G. van de Hulst


Het Boek dat nooit uit is
14 blz., [1ste druk 1919]
Medeauteur Aletta Hoog


Als 't donker is ...
14 blz., [1ste druk 1920]
Medeauteur Aletta Hoog


Maar één boek
[1ste druk 1921]
Medeauteur J.J. van Noort


Omdat zij Gods Woord liefhadden
16 blz., [1ste druk 1922]
Medeauteur Aletta Hoog


Het Boek voor alle volken
15 blz., [1ste druk 1923]
Medeauteur Aletta Hoog


De papieren zendeling
14 blz., [1ste druk 1924]
Medeauteur Aletta Hoog

Open digitale versie op Delpher


Wim en zijn Bijbel
15 blz., [1ste druk 1925]
Medeauteur Grada Buenk


Een Godgewijd leven
[1ste druk 1926]
Medeauteur L. van der Veen-Spieth


Maarten Luther : vertelling voor kinderen
23 blz., [2de druk 1927]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator M.J. van Wijk
Annotatie: Ook verschenen als: "Maarten Luther".
Annotatie: Druk 1, 1917; 3, 1958;


Grootmoeders Bijbel
16 blz., [1ste druk 1928]
Medeauteur A. Norel-Straatsma


Het meisje, dat zoo verlangde
24 blz., [1ste druk 1929]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Annotatie: Ook verschenen als: "Mary Jones : het meisje, dat zo verlangde".
Annotatie: Druk 2, 1947; 3, 1956; 4, 1958;


Als je goed luis-tert!
16 blz., [1ste druk 1929]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator Netty Kerkhoven-Heyligers


De gescheurde Bijbel
[1ste druk 1930]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator Netty Kerkhoven-Heyligers


Van een tuinman en een wonderboom
16 blz., [1ste druk 1930]
Medeauteur A. Norel-Straatsma


Hoe Nirmal het won!
16 blz., [1ste druk 1931]
Medeauteur A.J.C. van Seters


Kijken en luisteren I
14 blz., [1ste druk 1931]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.


De verrassing
16 blz., [1ste druk 1932]
Medeauteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Henk Poeder


Kijken en luisteren II
[1ste druk 1932]
Medeauteur W.G. van de Hulst


Een muis - in dit huis?
16 blz., [1ste druk 1933]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 2, 1940;


Het groote boek
16 blz., [1ste druk 1933]
Medeauteur D.K. Wielenga
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Ook verschenen als: "Het grote boek".
Annotatie: Druk 2, 1940;


De oude scheepsbijbel
16 blz., [1ste druk 1934]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus


Dáár staat het in
16 blz., [1ste druk 1934]
Medeauteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator Henk Poeder


Het verhaal van een ouden koning
16 blz., [1ste druk 1934]
Medeauteur M.A.M. Renes-Boldingh
Illustrator Netty Kerkhoven-Heyligers


De Noordstar
16 blz., [1ste druk 1935]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sierk C. Schröder


Joop's grootste wens
16 blz., [1ste druk 1935]
Medeauteur Linda Erics
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Arm -- en toch rijk
16 blz., [1ste druk 1935]
Medeauteur Anne de Vries
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Het geschenk van den ouden matroos
16 blz., [1ste druk 1936]
Medeauteur Mien Labberton
Illustrator Sierk C. Schröder
Annotatie: Druk 2, 1948;


Achter de bloempotjes
16 blz., [1ste druk 1936]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


De grote schat
16 blz., [1ste druk 1937]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Het Boek dat nooit oud wordt
16 blz., [1ste druk 1937]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 2, 1997;


Cootje
16 blz., [1ste druk 1938]
Medeauteur Heleen
Illustrator Sj. Kuperus
Annotatie: Druk 2, 1948;

Open het boekje


De machtige meester
16 blz., [1ste druk 1938]
Medeauteur W.G. van de Hulst


Nglari Sabdaning Allah
[1ste druk 1938]
Medeauteur A. Norel-Straatsma


Nog beter dan brood
16 blz., [1ste druk 1938]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator Elsie Anna Wood


Toen de eikels vielen
16 blz., [1ste druk 1938]
Medeauteur J.L.F. de Liefde
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 2, 1991;


Een muis - in dit huis?
16 blz., [2de druk 1940]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 1, 1933;


Het grote boek
16 blz., [2de druk 1940]
Medeauteur D.K. Wielenga
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Ook verschenen als: "Het groote boek".
Annotatie: Druk 1, 1933;


Die domme Dora
16 blz., [1ste druk 1947]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Mary Jones : het meisje, dat zo verlangde
32 blz., [2de druk 1947]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus
Annotatie: Ook verschenen als: "Het meisje, dat zoo verlangde".
Annotatie: Druk 1, 1929; 3, 1956; 4, 1958;


Oom Jannus met de pet
16 blz., [1ste druk 1947]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Het geschenk van den ouden matroos
16 blz., [2de druk 1948]
Medeauteur Mien Labberton
Illustrator Sierk C. Schröder
Annotatie: Druk 1, 1936;


Het vreemde meisje
24 blz., [1ste druk 1949]
Medeauteur Nel Verschoor-van der Vlis
Illustrator Sj. Kuperus

Open het boekje


Maarten Beintema
16 blz., [1ste druk 1949]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 2, 1951; 3, 1958;


Mijn vriend de pindaman
16 blz., [1ste druk 1949]
Medeauteur Linda Erics
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Avontuur in het grachtenhuis
30 blz., [1ste druk 1949]
Medeauteur Piet Cromhout
Illustrator Bureau Marten Toonder


De Bijbel in het bos
16 blz., [1ste druk 1950]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus


Een sneeuwbal vliegt in de woonschuit ..
15 blz., [1ste druk 1950]
Medeauteur G. Gilhuis-Smitskamp
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Tot aan het einde der aarde
47 blz., [1ste druk 1950]
Medeauteur Joh.E. Kuiper
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Bonar het melaatse batakjongetje
16 blz., [1ste druk 1951]
Medeauteur Gjalt de Jong
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


De Bijbel van Jans
16 blz., [1ste druk 1951]
Medeauteur J.S. Dondorp-Tazelaar
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Het grote avontuur
27 blz., [1ste druk 1951]
Medeauteur A.K. Straatsma
Illustrator J. Haffmans


Maarten Beintema
16 blz., [2de druk 1951]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 1, 1949; 3, 1958;


Het bootje van de regenboog
19 blz., [1ste druk 1954]
Medeauteur Joh.E. Kuiper
Illustrator W.G. van de Hulst jr.


Ali Bey, een verhaal uit de stad aan de gouden hoorn
28 blz., [1ste druk 1954]
Medeauteur Joh.E. Kuiper


Mary Jones : het meisje, dat zo verlangde
32 blz., [3de druk 1956]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus
Annotatie: Ook verschenen als: "Het meisje, dat zoo verlangde".
Annotatie: Druk 1, 1929; 2, 1947; 4, 1958;


Maarten Beintema
16 blz., [3de druk 1958]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Druk 1, 1949; 2, 1951;


Maarten Luther
23 blz., [3de druk 1958]
Medeauteur W.G. van de Hulst
Illustrator M.J. van Wijk
Annotatie: Ook verschenen als: "Maarten Luther : vertelling voor kinderen".
Annotatie: Druk 1, 1917; 2, 1927;


Mary Jones : het meisje, dat zo verlangde
32 blz., [4de druk 1958]
Medeauteur A. Norel-Straatsma
Illustrator Sj. Kuperus
Annotatie: Ook verschenen als: "Het meisje, dat zoo verlangde".
Annotatie: Druk 1, 1929; 2, 1947; 3, 1956;