Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Een vast vertrouwen, druk 1, 37 blz.
G.K.O. 1 z.p. 7 t.d.t. 20 cent. Jan Dijkhof kan de oude fiets van zijn vriend voor 5 gld. koopen. Jans Vader is beurtschipper en arm; derhalve kan de koop niet doorgaan. Er wordt gebeden om hulp. Eerst wordt echter de nood grooter, omdat het schip moet worden hersteld. Dan kan vader evenwel een goeden klant krijgen, een veekooper, mits hij af en toe op Zondag laden wil. Dit weigert hij uit beginsel. Ofschoon de veekooper hem eerst in den steek laat, neigt God diens hart, zoodat Dijkhof toch voor hem varen mag, zonder zijn geweten geweld aan te doen. Voortaan wordt 's Maandags geladen. Het verhaal eindigt met een blij Kerstfeest. De goede strekkiing, de ernstige toon en de evangeliseerende inslag maken dit boekje tot een zeer bruikbaar geschenk bij de Kerstuitdeeling op Zondagsscholen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1937

J.H. Huisman-Schippers

Een vast vertrouwen, druk 1, 37 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 9-12 jaar; algem. Strekking.
Korte inhoud: Jan Verkerk's vader is vrachtschipper. 't Gaat slecht, er wordt weinig verdiend. Jan zou een oude fiets van zijn schoolmakker Leo kunnen koopen voor f 5,-, maar 't kan onmogelijk. Vaders schuit moet gerepareerd worden. Dit wordt veel hooger in kosten, dan hij dacht. Vader en moeder leggen alles voor den Heere neer. Er schijnt uitkomst te komen als de veekoopman Dijkhof vader vraagt om voor hem te varen. Echter, enkele malen zal hij dan 's Zondagsnachts vee moeten inladen. Dat kan Verkerk niet doen, want dat is ontheiliging van den dag des Heeren. Den volgenden dag komt Dijkhof terug en vraagt toch, of Verkerk wil varen, nu zonder Zondagsarbeid. Dan komt tenslotte alles in orde. Verkerk verdient weer geld. Jan krijgt wel geen fiets - misschien later - maar een nieuw pak. Zoo wordt het een aangenaam Kerstfeest voor Jan. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is wel goed. Er zit een mooie strekking in, door het hooghouden door Verkerk van den Dag des Heeren. Toch lijkt het wel wat wijs, dat Jan daar nog zooveel mee te doen heft. Om 't doel ervan kunnen wij dat wel aanvaarden, al zal de practijk van 't jongensleven wel anders te zien geven.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.