Niet aanwezig in nederlandse bibliotheken

Overzicht boekjes niet aanwezig in nederlandse bibliotheken.
Gaarne suggesties waar ze wel te vinden zijn.


48 Bijbelteksten met bijschriften
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


De barmhartige Sameritaan en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: onbekend
Uitgever Bredée, Rotterdam


De dood van het vogeltje en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: onbekend
Uitgever Bredée, Rotterdam


De geschiedenis der eerste menschen
36 blz., [1ste druk 1888]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage

Open het boekje


De geschiedenis van een deugniet
64 blz., [1ste druk 1883]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


De jonge dokter
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 3, 1905;


De kat mijner tante : een verhaal voor jong en oud
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


De monnik die de wereld in beroering bracht
[1ste druk 1877]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


De riolen van Londen
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


De twee Alexanders of uitstel en beslissing
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 3, 1905;


Drie woningen onder een dak
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Een middagje buiten en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: onbekend
Uitgever Bredée, Rotterdam


Een Oostersch herder en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: onbekend
Uitgever Bredée, Rotterdam


Een waar feest
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Elia en de priesters van Baäl en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: onbekend
Uitgever Bredée, Rotterdam


Het ongeloof overwonnen
32 blz., [1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Mathilda Merton, of vallen en opstaan
64 blz., [1ste druk 1883]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Matt de idioot
[1ste druk 1883]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Voor u is niets te doen overgebleven
[1ste druk 1878]
Auteur: onbekend
Uitgever H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Op weg : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1872]
Auteur: A.L.O.E.
Uitgever H. de Hoogh & Co., Amsterdam


Diamanten in het slijk
[1ste druk 1866]
Auteur: C.S. Adama van Scheltema
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Het dochtertje van den tegelbakker : een kerstverhaal, naar het engelsch
[1ste druk 1883]
Auteur: C.S. Adama van Scheltema
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Dat had ik nooit gedacht : een kerstverhaal
[1ste druk 1883]
Auteur: Anthonius
Uitgever T. Slagter, Kollum


De arme Elisabeth : eene kerstvertelling
[1ste druk 1880]
Auteur: Anthonius
Uitgever Jan Haan, Delftzijl


De drenkeling : een kerstvertelling
[1ste druk 1880]
Auteur: Anthonius
Uitgever Jan Haan, Delftzijl


De juweelen doekspeld : een kerstverhaal
[1ste druk 1883]
Auteur: Anthonius
Uitgever T. Slagter, Kollum


De zoon van den visscher
21 blz., [1ste druk 1882]
Auteur: Bernardus
Uitgever Jan Haan, Delftzijl


Een Kerstnacht op zee of na lijden verblijden
26 blz., [1ste druk 1882]
Auteur: Bernardus
Uitgever Jan Haan, Delftzijl


De beide kerstdagen op Sumatra : een verhaal voor groote en kleine kinderen
24 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: W.F. Betz
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 2, 1872;


Naar den troon om genade
32 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: C. Brouwer
Uitgever Bredée, Rotterdam


De goede vriend : kerstvertelling
[1ste druk 1890]
Auteur: Filippus
Uitgever G. Los, Leiden


Elise van Blankenstein : kerstvertelling
[1ste druk 1890]
Auteur: Filippus
Uitgever G. Los, Leiden


Margaretha Stolbersz : kerstvertelling
[1ste druk 1890]
Auteur: Filippus
Uitgever G. Los, Leiden


Uitgaan, of, dengenen, die God liefhebben, moeten alle dingen medewerken ten goede
[1ste druk 1876]
Auteur: J.E. Groenevelt
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Verzoend
16 blz., [1ste druk 1910]
Auteur: Herman
Uitgever Bredée, Rotterdam


Onverdiende liefde
[1ste druk 1866]
Auteur: Ph.J. Hoedemaker
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Eene aangename vergissing
[1ste druk 1876]
Auteur: A.J. Hoogenbirk
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Eindelijk nog gered
[1ste druk 1876]
Auteur: A.J. Hoogenbirk
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Hebt u naasten lief als uzelf
[1ste druk 1876]
Auteur: A.J. Hoogenbirk
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Het gespaarde dubbeltje
[1ste druk 1876]
Auteur: A.J. Hoogenbirk
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Het kerstgeschenk voor het zieke kind
[1ste druk 1876]
Auteur: H. Karssen
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk

Open het boekje


Lutze Toenning, de visser van Helgoland : een verhaal naar het Fransch
[1ste druk 1875]
Auteur: H. Karssen
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Arme rijken, rijke armen : een kerstverhaal voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur: P.J. Kloppers
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 2, 1896;


Aan den rand van den afgrond
32 blz., [1ste druk 1883]
Auteur: J.H. van Linschoten
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen


Nella Winter, of kan ik geduldig worden : een kerstvertelling voor de jeugd
[1ste druk 1871]
Auteur: J.H. van Linschoten
Uitgever Höveker, Amsterdam


C.F. Oberkampf en zijne dochter
[1ste druk 1866]
Auteur: T.M. Looman
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


De herders bij de kribbe
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


De herders in de velden van Bethlehem
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


De kindermoord te Bethlehem
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


De oude Simeon en Anna bij het kind Jezus
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


De wijzen uit het Oosten bij het kind Jezus
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Het kind Jezus
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Het kind Jezus in den tempel
[1ste druk 1876]
Auteur: T.M. Looman
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


De schipbreuk
[1ste druk 1876]
Auteur: K.A. van Lummel
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Het kind van den dronkaard
[1ste druk 1876]
Auteur: K.A. van Lummel
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Hoe de kinderen den wind aanwakkerden : naar het Engelsch door J.P.W.-v.R.
[1ste druk 1899]
Auteur: Edna Lyall
Uitgever De Erven Loosjes, Haarlem


De kerstvacantie : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1877]
Auteur: J.P. van der Maas jr.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


In den kerstnacht : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk 1873]
Auteur: J.P. van der Maas jr.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Jubelzangen : 1849 Kroningsfeest 1874
[1ste druk 1874]
Auteur: J.P. van der Maas jr.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De soldaat en zijn bijbel
[1ste druk 1876]
Auteur: W.K.H. Magendans
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Eerst bevreesd; daarna verblijd
[1ste druk 1876]
Auteur: W.K.H. Magendans
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Verloren maar gevonden
[1ste druk 1876]
Auteur: W.K.H. Magendans
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Vreugd en droefheid : een kerstverhaal
[1ste druk 1876]
Auteur: W.K.H. Magendans
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Willem Houtkamp
[1ste druk 1876]
Auteur: W.K.H. Magendans
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De dag der kleine dingen
[1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam


De nieuwe waterkruik
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


De vallei van zegen : uit het Engelsch
[1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgave van Het Evangelisch Verbond, Amsterdam


De weduwe Gray, of de kleine zingende vogel
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Een bruiloftsfeest
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Een regenachtige dag
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Er is licht achter de wolken
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Gij komt ook : de heerlijkheid van Gods genade, geopenbaard in het leven en sterven van een klein kind
40 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


God houdt trouw zijn woord : korte levensschets van een havelooze jongen
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Het groote witte huis
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Het heilgeheim : naar het Engelsch bewerkt door Nannette
[1ste druk 1869]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht


Het kromme stuk hout
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Het ledige graf
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Het was door de liefde, of eindelijk begrepen
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Liza's laatste dienst : eene ware geschiedenis
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Onverwelkelijke bloemen, of mijne nieuwjaarsgift
24 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Thans : eene ware geschiedenis, uit het Engelsch door Elisabeth Freystadt
[1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J. Bijleveld, Utrecht


Van God gebeden : naar het Engelsch door Almine
[1ste druk 1873]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever W.H. Kirberger, Amsterdam


Wat een kind doen kan, of de dochter van een dronkaard
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Welke weg?, of roept ze binnen en vertelt hun van Jezus
[1ste druk 1872]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Zij spreekt nimmer over Hem, of dienende liefde
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur: Anna Shipton
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


De invloed van een klein kind
[1ste druk ca. 1876]
Auteur: Hesba Stretton
Uitgever J.P. van Dijk, Zwolle


De laatste haring : een verhaal
[1ste druk 1876]
Auteur: E.J. Veenendaal Jz.
Uitgever Höveker, Amsterdam


De twee trommelslagers : een verhaal voor jongelieden, vrij naar 't Engelsch
[1ste druk 1876]
Auteur: E.J. Veenendaal Jz.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Filippus en de kamerling en andere verhalen
16 blz., [2de druk 1910]
Auteur: E.J. Veenendaal Jz.
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1892;


Fransje en zijn paard en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1893]
Auteur: E.J. Veenendaal Jz.
Uitgever Bredée, Rotterdam


Krib - Kruis - Kroon : kerstgeschenk voor de jeugd
[1ste druk 1877]
Auteur: E.J. Veenendaal Jz.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De Eenige redder : kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur: H.M. van der Vegt
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De kracht van Gods woord : kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur: H.M. van der Vegt
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


400 Mark
[1ste druk 1881]
Auteur: C. van der Velden Jz.
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De jeugdige blinde, een paaschverhaal met paaschgedicht
[1ste druk 1871]
Auteur: C. van der Velden Jz.
Uitgever Höveker, Amsterdam


De weesknaap, of, de Heer zorgt voor die Hem liefhebben
[1ste druk 1876]
Auteur: P. Vergers
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam


Een donkere en een heldere kerstnacht of de vioolspeler en de orgeldraaier
[1ste druk 1881]
Auteur: P. Vergers
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Leonard Werton, of de kracht der christelijke liefde : kerstverhaal voor jongelieden
31 blz., [1ste druk 1881]
Auteur: P. Vergers
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage


Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
[1ste druk 1877]
Auteur: P. Vergers
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 2, ca. 1894;


De menschen zien het
[1ste druk 1872]
Auteur: A. Vollmar
Uitgever Höveker, Amsterdam


De geus van Asperen : een kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur: F.W. Wagner
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De kersavond
[1ste druk 1866]
Auteur: E. van Weede van Dijkveld
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Antoon en Lize of een kerstnacht onder een oven
[1ste druk 1877]
Auteur: C. de Wolf
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


De orgeldraaier
[1ste druk 1878]
Auteur: C. de Wolf
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Filippus en de kamerling en andere verhalen
16 blz., [2de druk 1910]
Auteur: Jb. van Zanten
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1892;


Fransje en zijn paard en andere verhalen
16 blz., [1ste druk 1893]
Auteur: Jb. van Zanten
Uitgever Bredée, Rotterdam