Digitale versies dbnl nederlandsch schoolmuseum achterderug

Digitale versie boekjes
Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door Landelijke Collectie Nederlandsche Schoolmuseum LCSM, en door DELPHER digitale versies gemaakt. Een selectie van zondagsschoolboekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

Digitale versie boekjes van DBNL

Almanak voor de Jeugd 1901
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1901

Open Boekje
Almanak voor de Jeugd 1902
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1902

Open BoekjeJoh.H. Been
Vogeltje Grijp
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2,

Open BoekjeBetsy
Grootvaders bril of een klein jokkentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892

Open BoekjeN.J. Bosma
De grote reis van Margje Blauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986

Open BoekjeCornelia
Belijdenis en leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1908

Open BoekjeEduard
Meer dan overwinnaars
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1896

Open BoekjeElisabeth
't Blijft Oranje boven!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeE. Gerdes
Een Spaansche vastenavond
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1875

Open BoekjeE. Gerdes
Geuzenwraak
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheim van den geus
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 2, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheimzinnige kistje
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 3,

Open BoekjeA. Hardenberg
Het einde draagt den last
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870

Open BoekjeHerman
Een gewichtig vraagteeken
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De juichende kinderschaar
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeP. Huet
Het verloren lammetje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1874

Open BoekjeJohanna
Booze Griet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJohanna
De veilige haven binnengeloopen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJohanna
Emma en haar broertje
Wenk & Birkhoff, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJohanna
God verhoort het gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeP.J. Kloppers
Arthur of jongens onder elkaar
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876

Open BoekjeP.J. Kloppers
Blinde Frans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1856

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
Verspreide kinderverhalen
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1855

Open BoekjeJ. de Liefde
De diligence of de reis naar de stad der erfenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1908

Open BoekjeJ. de Liefde
Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeJ. de Liefde
Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen
Höveker, Amsterdam, druk 3, 1883

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Karel en zijn Fidel
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeT.M. Looman
De Heer kent den weg der rechtvaardigen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1899

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van Modderspruit
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
Onder de Vrijstaatsche vlag
D. Donner, Leiden, druk 1, 1901

Open BoekjeHesba Stretton
Grietjes kinderen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeJ.G. Tobler
Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1822

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche scharenslijper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeA. Verhorst
De Zeeuwsche vrijheidsheld, of het leven van Marnix van St. Aldegonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeNannie van Wehl
De kleinkinderen van mevrouw Beukema
C. Morksi Czn., Dordrecht, druk 1, 1910

Open BoekjeD.K. Wielenga
Marapoe
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932

Open BoekjeD.K. Wielenga
Oemboe Dongga
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1928

Open BoekjeW. van Wilkerdon
Teere Klaas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Paul Kruger
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8,

Open Boekje

Digitale versie boekjes van LCSM
E. Gerdes
Een kloek Amsterdammer
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open Boekje

Digitale versie boekjes op DELPHER

Christina, of De goede keus
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 9, 1895

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 11, 1923

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 12, 1931

Open Boekje
Vaders liefste zoon
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923

Open Boekje
Van broertjes en zusjes uit verre landen, WB deel 5
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1927

Open Boekje
Weg met het Spanjolennest!
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, ca. 1900

Open BoekjeAdelpha
David, van herdersknaap tot koning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894

Open BoekjeG.A. Aldus
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeC.G. Barth
Het klaverblad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeBetsy
Een kerstfeestviering in het schuurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1918

Open BoekjeS. Bison
Het verhoorde kindergebed
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, 1917

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Asschepoes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het kerstfeest van Jan Prik
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeHilbrandt Boschma
Vroeg to God
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1939

Open BoekjeJohanna Breevoort
Langs den rand van den afgrond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Onder Gods vaandel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het verdonkerde goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Zaaien en Maaien
Vereeniging voor Bijbelverspreiding, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeC. Brouwer Pz.
Johannes Calvijn
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeC. de Bruijn
Dat liep slecht af
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.F. Buisman
De dorpsveldwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Waterloo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeCarla
Vaders oudste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeCarla
Wil en Til
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1926

Open BoekjeChristien
Lize of de Heer is mijn licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeB. Clement
Door engelen bewaakt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeJ.A. Cramer
Hoe vertellen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis?
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 1, 1917

Open BoekjeJan van de Croese
Willem Wijcherts
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeFannie Eden
Niemands lieveling en drie andere verhalen voor oud en jong
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeElisabeth
Brommige Teun
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917

Open BoekjeLinda Erics
Moeders kindje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeK.C. van Es
Moeders collier
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeEveline
Een volgende keer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeFrieda van Felden
Nan's zonnige zomer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1948

Open BoekjeA. van der Flier
Op leven en dood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeGerda
Van een lief meisje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
De fluitspeler
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1868

Open BoekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
De strijd om een kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
Erix en Fella
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
Het gouden oorijzer der Friezen
Bredée, Rotterdam, druk 6, 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Het huis Wijngaerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
In het bosch
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
Jan van Diemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
Paul Kasan
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1908

Open BoekjeF. van Gheel Gildemeester
Jan de Bakker
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1925

Open BoekjeGilles
Flip Rutly en zijn vriend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeH. Gordeau
Het dorre boompje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeHerman
De twee zusters
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHermanna
Aan den heiderand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeHermanna
De goudleeren schoentjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Een kerstfeest in benarden tijd
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1925

Open BoekjeHermanna
Het echte goud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1922

Open BoekjeHermanna
Het huisje onder de hooge dennen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHermanna
Van kerstlichtjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJohan Hidding
Er wandelt een geit op het dak
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1961

Open BoekjeC.J. Hoekendijk
Een bezoek aan Indramajoe
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeAletta Hoog
Echt iets voor kerstmis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeAletta Hoog
Kerstmis te Rome
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeAletta Hoog
Tommie's kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930

Open BoekjeAletta Hoog
Van een eenzaam klein meisje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeAletta Hoog
Wat blijft
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De boer van Woudhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1905

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De goede herder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een Nederlandsche daad
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heb uw naaste lief als uzelf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Het gespaarde dubbeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Rika van de Zandhoeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
De kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1919

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
Jacob Martens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het huisje in de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1919

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Peerke en z'n kameraden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van den boozen koster!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1931

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van een klein meisje en een groote klok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1929

Open BoekjeTo Hölscher
Eindelijk thuis
Foreholte, Voorhout, druk 1, 1930

Open BoekjeGesina Ingwersen
Jan Hoorenkamps overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJohanna
De gevolgen eener misstap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908

Open BoekjeJohanna
Teruggebracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeJohanna
Verteluurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJohanna
Wat grootmoeder voorspelde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeHadr. Junius
Toch gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeL. Keemink
Vertellingen voor de feestdagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
Langs 's levens kronkelpaden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeIda Keller
Niet ledig weergekeerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeIda Keller
Remy's kerstroos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeIda Keller
Riccardo de geitenhoeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeJ. Keuning
Boer Goffe en zijn afgod
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeJ. Keuning
De zuinige tante
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1902

Open BoekjeJ. Keuning
Door God gegrepen
Kousbroek, Leiden, druk 1, 1911

Open BoekjeHugo Kingmans
De musketier van den prins
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1941

Open BoekjeHugo Kingmans
Zoekers
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeP.J. Kloppers
De jongen van de tram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld no.1
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1878

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift IV
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJ.C. de Koning
Buitenjongens
H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam, druk 2, 1922

Open BoekjeAnnie L.
Miesje's eerste en laatste kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeLouise L.-G.
Bob
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Echt gebeurd
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Er op of er onder
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Het lichtje in de verte
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Van Piet en Geetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908

Open BoekjeT.M. Looman
Een overwinning na zwaren strijd
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Het verlorene gevonden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Moeders kleine held
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De bijbelcolporteur in Oostenrijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1907

Open BoekjeD. Masdorp
Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 1, 1925

Open BoekjeA.C. van der Mast
Bromvlieg en vlindertje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1919

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Droomstertje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeNans
Het gezin van den staker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeNeef Otto
De zonderlinge bloempot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1885

Open BoekjeL. Penning
De geuzenkapitein
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1922

Open BoekjeL. Penning
De kolonist van Zuid-Afrika
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1927

Open BoekjeL. Penning
De laatste worsteling
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeL. Penning
De ruiters van Zuid-Afrika
A. Fisscher, Utrecht, druk 6, 1925

Open BoekjeL. Penning
Om Gelre's hertogskroon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 2, 1917

Open BoekjeL. Penning
Uit mijn leven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1927

Open BoekjeL. Penning
Voor vrijheid en recht
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 3, 1915

Open BoekjeL. Penning
Voortrekkersbloed
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1,

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Grootmoeders ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1930

Open BoekjeM. Rudiger
Het verloren kind
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeS.J.E.
Om een kroon
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeW. Schippers
De boschwachter van den Oldenborn
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Schippers
De pleegzoon van den ketellapper
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1920

Open BoekjeW. Schippers
De visscher van Nispenrode
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1955

Open BoekjeW. Schippers
Hermien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931

Open BoekjeJ. Schouten
Het eerste huisgezin
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAgatha Snellen
Onverschillige Jaap
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1905

Open BoekjeI. Snoek
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De houtvester, de strooper en de wolf
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1927

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
Zonen der kerels
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 2, 1916

Open BoekjeVeka
Erich's eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeJan Veltman
Doetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Hoe Rinus wijs werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJan Veltman
Om moeder en Anneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeBart van de Veluwe
Babbeltjes eerste schooljaar
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeF.B. van Velzen
Twee meisjes even oud, maar ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Verhorst
Marnix van St. Aldegonde of de Zeeuwsche vrijheidsheld
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1916

Open BoekjeA. Vollmar
Een ster in den kerstnacht
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 3
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeJ.W. de Vries
't Kwam van die egel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeO.F. Walton
Achter de schermen
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908

Open BoekjeO.F. Walton
Engeltje's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1922

Open BoekjeA. Warnaar
Groeiende vriendschap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
't Was maar een cent
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
In kort bestek
H. Verhoog, Nijkerk, druk 4, 1928

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Onze landsvrouwe
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1938

Open BoekjeZelandia
In den levensstrijd
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug

Almanak voor de Jeugd 1935
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1935


Open het boekje
Coulson, de tamboer
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
Rachel de groenteverkoopster en andere gedichten
J.J. Groen, Leiden, druk 1986,


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1904, jaargang 33
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1904


Open het boekje
Neerbosch winteravondboek
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1941


Open het boekje
Verloren zonen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3,


Open het boekje
De nalatenschap
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 2, ca. 1885


Open het boekjeAdelpha
De koninklijke wet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAdelpha
De verborgen vloek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeD. Alcock
Om Christus wil!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1922


Open het boekjeOom Arthur
Verhalen voor de jeugd
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1947


Open het boekjeR.W. van Asch
De verwisselde koffertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeR.W. van Asch
Koppige Truusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeJ. van Bergen
Strijd en overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1895


Open het boekjeBerthilo
Luistert naar Hem
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 2, 1950


Open het boekjeBetsy
De drie wenschen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1903


Open het boekjeBetsy
Verkeerd en toch goed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1931


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
De zoon van den visscher
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1927


Open het boekjeJ. Bik-Meima
Kinderen in brandend land
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeJohanna Breevoort
Teruggeroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Het Kerstboek voor de Jeugd
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1960


Open het boekjeJ.J. Deetman
Restantjes
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1914


Open het boekjeP. van Dijk
Het leven bij de Heilige Schrift
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjee.a.
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920


Open het boekjeE. Gerdes
De bijbel op de borst
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De zoon van den bezembinder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1923


Open het boekjeE. Gerdes
De schat in de akker en een beroemde timmerman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De Maartens en de Jansens
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1913


Open het boekjeC. Gilhuis
De mooiste optocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1941


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verandering van werkmethode?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeF.W. Grosheide
Ter herdenking tot afscheid
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1957


Open het boekjeF.W. Grosheide
De Gereformeerde Zondagsschool in de tegenwoordige tijd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeJac. Hazevoet
Dora's deel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeN. Heiner
De fantasie in de bijbelvertelling
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeHeleen
Eva's bergtocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeHeleen
Cootje
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1938


Open het boekjeH. Henszen Veenland
In Beukendorp
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeJ. Henzel
Door duisternis tot het licht
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915


Open het boekjeP. Hogendoorn
Nazorg
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Gevonden en verloren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Baas Klaas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895


Open het boekjeH. Hoogeveen
Femmie's belofte
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Beproefde vriendschap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1954


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Herinneringen van een schoolmeester
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1942


Open het boekjeIla
Willem uit den kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeJeanne Marie
Dàt was het echte
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJeanne Marie
Zon achter de wolken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeJohanna
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Twee schooljongens met vacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Dromelot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Vleugellam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Oma's verhuizing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1963


Open het boekjeW. Jonker Jr.
William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1,


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Hoor, de klokken luiden
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1953


Open het boekjeF.C. Kamma
Badesiw, de schrik der wouden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeJ.J.L. ten Kate
Nieuwe belooning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1975,


Open het boekjeIda Keller
Het klaverblad van vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeIda Keller
De tweede moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1928


Open het boekjeT. van der Kooy Dz.
Bijbel en zondagsschoolkind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeK.J. Kraan
Van de zondagsschool naar het gezin
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Wat Hansje gaf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeJ.C.A. van Loon
De plaats van de zondagsschool in het geheel van het evangelisatiewerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeJ.C. Luitingh
God verlaat zijn kinderen niet
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 2, 1893


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eenlingetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeE. Palma
Het Vosseland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeE. Palma
Mineke's vierkante stuiver
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeQ.A. de Ridder
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeA. Romijn
Deetje helpt moeder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1954


Open het boekjeA. Romijn
Strijd om Onne
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekjeMiep van Rooijen
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjeRudolf van Rossum
Sarie en haar vriendinnen
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937


Open het boekjeW. Schippers
Bouke Bijlertsma
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1985


Open het boekjeW. Schippers
Een zeemansvrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeW. Schippers
Het loon der zonde
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923


Open het boekjeW. Schippers
Wuildershoeve
J.J. Groen, Leiden, druk 4,


Open het boekjeW. Schippers
Hermien
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1952


Open het boekjeW. Schippers
Het uilennest
J.J. Groen, Leiden, druk 5, 1926


Open het boekjeJ.B. van der Sijs
Wat doen we met de kinderen, die onze zondagsschool verlaten
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1955


Open het boekjeM. van der Staal
Een schaap in 's levens woestenij
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en het Hongaartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1959


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje maakt een schoolreisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeR. Stelstra
Hoe moeten wij onze kinderen op de zondagsschool krijgen en houden?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 21, 1934


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Thomas Verhaegen
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeJan Veltman
Kopje onder en de gevolgen er van
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1930


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een dag vol spanning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1956


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Herrie-Let
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1955


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Kinderen van één Vader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1960


Open het boekjeA. Vollmar
Van twee kinderen, die den hemel zochten
Bredée, Rotterdam, druk 4,


Open het boekjeAnne de Vries
De stroper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1958


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Het kamertje in de kerk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeGina van Weeden
Wending
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1934


Open het boekjeJ. van Westenbrugge
Tot Oranje vertrok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeWilma
Joop's thuiskomst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeWilma
Kerstnacht in den storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De prediker der wildernis
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeA.C. de Zwart
Vurige kolen in het ijskoude water
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908


Open het boekje